9 Dingen Die Je Nog Niet Wist Over Olijfboom Planten In Volle Grond | Olijfboom Planten In Volle Grond

De relatie tussen Joden/Israëli’s en Palestijnen zorgt al ruim 100 jaar voor spanningen in het Midden-Oosten. Een oplossing is nog lang niet in zicht. De Palestijnen bezitten nog maar elf procent van hun territorium van 1947 en Israël is niet geneigd de in 1967 bezette gebieden terug te geven of vluchtelingen te laten terugkeren naar hun dorp of stad van herkomst. Beide antagonisten maken aanspraak op dezelfde gebieden, steden, heilige plaatsen, zeker op Jeruzalem en de geschiedenis van haat en geweld is lang.

Tomaten planten: hoe, wat en wanneer tomaat in volle grond ..
Tomaten planten: hoe, wat en wanneer tomaat in volle grond .. | olijfboom planten in volle grond

Malkit Shoshan is zelf een joodse, opgegroeid in een context van volle bewondering voor het mirakel Israël, waarin de periode van 2000 jaar ballingschap genegeerd werd en gedaan werd alsof Israël altijd bestaan had, zonder verband met de Palestijnse tragedie.

Haar atlas is niet de eerste. Martin Gilbert stelde in 1993 al zijn atlas samen over de geschiedenis vanaf 636 na Christus. Het is een briljant boek met heldere kaarten, die klassikaal ook zeer bruikbaar zijn. Van zijn hand is ook nog een atlas van de Joodse geschiedenis, vanaf 2.000 voor Christus, waarin het conflict in een iets andere context aanwezig is. Vreemd genoeg ontbreken beide atlassen in de bibliografie van Shoshan. De atlas van Shoshan en designer Joost Grootens begint in 1040 v.C. en reikt tot 2010 n.C. Hij overkoepelt dus drie millennia.

In de eerste twee hoofdstukken tonen de auteurs hoe wisselend het grondgebied van Palestijnen en Joden was tussen 1040 voor Christus en 1947. Voor de 20e eeuw staan hier bij: het Ottomaanse rijk, het Sykes-Picot-verdrag van 1916, de Balfour declaration, het Britse mandaat en een heel pak verdelingsvoorstellen van 1937 tot 1947. Dan volgen de oorlogen en de verschuivingen van de grenzen, de muur die Israël liet bouwen op de Westelijke Jordaanoever en aan de Gazastrook, met vier plannen en de stand van de inplanting in 2003, 2004, 2005, 2006 en 2008. 2007 is op p. 50 door een drukfout weggevallen. Er zijn ook kaartjes bij met de Israëlische militaire en burgerlijke bezetting van de Westoever en met de Palestijnse enclaves.

Zuiderse olijfbomen - Buitenplanten - Buiten - Producten - Huis- en ..
Zuiderse olijfbomen – Buitenplanten – Buiten – Producten – Huis- en .. | olijfboom planten in volle grond

Hoofdstuk drie gaat over de Joodse immigranten en de fases waarin ze zich in Palestina vestigden. De auteur begint (pas) in 1918 (p. 80), hoewel er al kleine groepjes uit Europa kwamen sinds 1878. In hfst. 4 (p. 140) bevestigt zij dat trouwens. In haar terminologie is ze niet mild voor de Joden: ”The Zionist project: creating facts on the ground, using settlements to define Israeli dominance of the local landscape”(78).

De kaartjes tonen overduidelijk de afname van de Palestijnse dorpen en de toename van de Israëlische, vooral vanaf 1947. In de plaats van die dorpen kwamen vluchtelingenkampen (90-93); deze zijn ook nauwgezet in kaart gebracht, net zoals de dorpen die in 1948-1950 vernietigd werden (94). Het aantal kaartjes is hier heel hoog, maar ze zijn niet allemaal even duidelijk.

Hoofdstuk vier gaat over de aard van de woningen en hun rol in het landschap. Enkele voorbeelden: Palestijnse dorpen in Israël en in de bezette gebieden, oude en nieuwe steden, kibboetsim, nederzettingen van kolonisten, vluchtelingenkampen, verwoeste Palestijnse dorpen en verwoeste spookstadjes, waar voorlopig niemand woont. Het aantal Palestijnen dat in Israël woont, vaak “illegaal”, bedraagt circa 1,5 miljoen volgens de telling van 1993 (p. 148).

Snackkomkommers Crispy Salad in de moestuin - olijfboom planten in volle grond
Snackkomkommers Crispy Salad in de moestuin – olijfboom planten in volle grond | olijfboom planten in volle grond

Er zijn ook gemengde steden, zoals Jeruzalem dat 263.000 Palestijnen telt en 511.000 Joden, Tel Aviv resp. 16.000 en 30.000, Haifa 48.000 en 218.000. De negen Palestijnse stadjes op de Westoever zijn allemaal van elkaar gescheiden door bewakingsposten, militaire terrein, muren, hekken en wachttorens. In het zuiden, in de Negevwoestijn, wonen ca. 200.000 bedoeïenen in arme, niet-erkende dorpjes, zonder voorzieningen en met hoge werkloosheid. Verder zijn er foto’s van nieuwe steden, caravanparken en “caravilla’s” (Israëlische dorpen met kleine, losstaande villa’s die elke circa twee caravans groot zijn).

In vijf zien we de bevolkingsevolutie sinds het begin van de 20e eeuw en vooral sinds 1948. Israël wil een Joodse staat zijn en blijven. Daarvoor zijn er wetten die zorgen dat elke Jood van overal welkom is en meteen de Israëlische nationaliteit krijgt, ook al komen ze met een miljoen uit Rusland. En omgekeerd blijft men weigeren om de Palestijnse vluchtelingen van 1948 en 1967 te laten terugkeren. Israëlische statistieken tonen dat de Palestijnen in 1914 nog 92 procent van de 690.000 inwoners telden en in 2008 slechts 24 procent van de 7,4 miljoen inwoners. De cijfers van de VN bevatten ook de bezette gebieden en zien er anders uit: 11,4 miljoen inwoners, van wie 51 procent Palestijnen en 49 procent Israëli’s (181). In  Cisjordanië wonen 2,576 miljoen Palestijnen tegenover 462.000 Israëli’s of 85 tegenover 15 procent in Gaza enkel nog 1,417 miljoen Palestijnen sinds de Joden in 2005 de strook moesten verlaten.

Hoofdstuk zes gaat over de landeigendom. Voor 1947 hadden individuele Joden en Joodse organisaties al grote stukken land gekocht van de Palestijnen. Na de uitroeping van de staat Israël in 1948 zorgden wetten ervoor dat het land eigendom werd van de staat. Concreet kwam dat hierop neer dat de Israëlische regering in 1949 al 86 procent onder controle had en sinds de jaren ’60 is dat 97 procent. Die staatseigendom kan niet gekocht, maar enkel gehuurd worden, voor periodes van 49 jaar. Deels heldere, deels gecompliceerde kaartjes tonen de evolutie van het grondbezit en van de confiscaties sinds 1918.

Olijfboom meerstammig - Citytree - olijfboom planten in volle grond
Olijfboom meerstammig – Citytree – olijfboom planten in volle grond | olijfboom planten in volle grond

Hoofdstuk zeven beschrijft het veranderende landschap. Vanaf 1904 begonnen Joodse immigranten met het creëren van een “Bijbelse” omgeving en van werkgelegenheid voor zichzelf. Concreet deden ze dat door de systematische aanplanting van olijfbomen (waarvan slechts een kwart overleefde), ceders, dennenbossen, nationale parken, natuurreservaten en tuinen. Hiermee werden ook de sporen van de oorspronkelijke bewoners uitgewist. Opnieuw illustreren talloze kaarten en grafieken dit proces van landschapstransformatie.

De schaarse waterbronnen, onderdeel van het conflict, staan in hoofdstuk acht. De waterbevoorrading van Israël komt grotendeels uit Cisjordanië, de Jordaan en de zee. De auteur had erbij mogen zeggen dat de Golanhoogvlakte hier ook een rol speelt, omdat nogal wat riviertjes hier ontspringen. Zij hekelt de verhalen dat de Joodse staat zorgde dat de woestijn tot leven kwam door eucalyptus- en pijnbomen te planten en door een waterinfrastructuur aan te leggen. Tabellen tonen het waterverbruik aan: 215 à 280 m³ per jaar bij de Palestijnen, 2100 m³ bij de Israëli’s. Ze vergeet nog te zeggen dat de Palestijnen vaak geen water op de kraan hebben en verre afstanden moeten afleggen om water te putten.

Hoofdstuk negen gaat over archeologie. Ook dit is een element in de discussie. De stichters van Israël waren vanaf het begin zeer bekommerd om de opgravingen en het conserveren van honderden sites met historisch erfgoed. Veruit de meeste sites en musea vallen onder Israëlisch gezag, weinige onder de  Palestijnse Autoriteit.

Olijfbomen | Het Paviljoentje Stekene - olijfboom planten in volle grond
Olijfbomen | Het Paviljoentje Stekene – olijfboom planten in volle grond | olijfboom planten in volle grond

Het boek eindigt met Jeruzalem, heilige stad voor Joden, Moslims en Christenen. Deze stad belichaamt ook bijna alle controversiële onderwerpen die in de atlas ter sprake komen: verschuivende grenzen, urbanisatie, heilige plaatsen, waterbronnen, archeologie, toegangswegen, bewaking door middel van muren, torens en controlepunten, segregatie in Israëlische en Palestijnse enclaves. Plattegrondjes tonen de grenzen van de stad sinds 970 voor Christus, de demografische evolutie sinds 1830, de plannen voor scheidingsmuren sinds 2002. In 2005 woonden er 720.000 mensen: 464.000 joden en 256.000 Palestijnen of een verhouding van 65 tegenover 35 procent. In 1831 waren het er 11.000: 73 procent Palestijnen, 27 procent Joden.

Hierna volgt een degelijk alfabetisch lexicon, met zeer uitvoerige verklaringen van alle begrippen die in het boek en in de media voorkomen over deze problematiek. Enkele voorbeelden : de absentees property laws, die over 70 procent van het grondgebied van Israël gaan;apartheid; caravilla’s (voor Joodse families die in 2005 de Gazastrook moesten verlaten; druzen, etnische zuivering,Gaza (met statistieken en foto’s), de Green line of groene grenslijn van 1949 tussen Israël, Gaza en de Westoever, ma’abara, moshav, nakba, Palestijnse kampen (met hun namen en bevolkingscijfers), VN-resoluties 242,338 en 181, tunnels (Gaza, Westbank, Jeruzalem, met foto’s), niet-erkende Palestijnse dorpen, muren (met hopen foto’s). Dan volgt een lange portrettengalerij, beginnend met Theodor Herzl (of Benjamin Ze’ev) en eindigend met Obama en Salam Fayyad. Een geannoteerde tijdlijn geeft de chronologische evolutie weer van 1516 / 1915 tot 2010 en de onderhandelingen van 1990 tot 2010. In het register staan alle onderdelen, inclusief de items van de alfabetische begrippenlijst.

Shoshan kent het systeem van binnenuit en analyseert het zonder er doekjes om te winden. Zij heeft zeer degelijk werk geleverd, soms iets te gedetailleerd en met iets te veel kaartjes.

Koop nu kuipplant Olijfboom | Bakker
Koop nu kuipplant Olijfboom | Bakker | olijfboom planten in volle grond

Een paar opmerkingen. Picot (p. 28) schrijft men met één –t. Bij VN-resolutie 242 (p. 396) ontbreekt de Franse versie, die spreekt over de terugtrekking van alle Israëlische troepen uit alle bezette gebieden. De Engelse is bewust vager gehouden, zodat elke partij zich kan vastklampen aan zijn versie. Bij “etnische zuivering” (p. 344) en in de bibliografie (476) mis ik het overbekende boek van de Israëlische historicus Ilan Pappe (3). Dat is jammer, want Pappe heeft van dit omstreden gebeuren  de grondigste en de meest uitgebreide studie gemaakt. Hij toont aan dat de term bedacht is door de zionistische beleidsverantwoordelijken zelf. Hij bundelt ook de standpunten van een hele reeks “New Historians” uit verschillende kampen. En het begrip “New Historians” houdt in dat ze niet enkel onbekende of weinig bekende feiten aan het licht brengen, maar vooral dat ze de officiële Israëlische geschiedschrijving grondig in vraag stellen en pleiten voor de omvorming van Israël van een Joodse staat naar een staat voor al zijn burgers: Joden, moslims, christenen, bedoeïenen, druzen. Deze niet-joden worden gemakkelijkheidshalve vaak Palestijnen of Palestijnse Israëli’s of Arabische Israëli’s genoemd en vormen ca. 20 % van de bevolking. Maar ze hebben niet helemaal dezelfde rechten en plichten als de Joden. Pappe en Shoshan vullen elkaar heel goed aan : de ene levert de meest teksten, de tweede de meeste kaarten, statistieken en grafieken.

Tot slot een pluimpje voor de meest bekroonde uitgever van Nederland : zoals enkele andere van zijn atlassen, heeft ook deze een prijs gewonnen, nl. de gouden letter in de competitie “Schönste Bücher aus aller Welt”, waaraan niet minder dan 600 titels uit 32 landen deelnamen. De Stiftung Buchkunst Leipzig waardeerde de uitmuntende visuele communicatie, de duidelijke en precieze topografie, die zorgt dat de inhoud begrijpelijk wordt voorgesteld. Bovendien kende de stichting maar één gouden letter toe. Zie www.stiftung-buckunst.de .

De lezer zal hen niet tegenspreken

Plant nu wortelgoed: extra voordelige planten uit de volle ..
Plant nu wortelgoed: extra voordelige planten uit de volle .. | olijfboom planten in volle grond

Malkit Shoshan – Joost Grootens,
Atlas of the conflict Israel-Palestine
Uitgeverij 010 Publishers, Rotterdam, 2010.
483 p.; kaarten, tekeningen, foto’s, woordenlijst, bibliografie, register.
ISBN 978-90-6450-688-8;    € 34,50.

Bestel hier Atlas of the conflict Israel Palestine

9 Dingen Die Je Nog Niet Wist Over Olijfboom Planten In Volle Grond | Olijfboom Planten In Volle Grond – olijfboom planten in volle grond
| Allowed to help the website, within this moment I will explain to you regarding keyword. And now, this can be the first graphic:

bol
bol | olijfboom planten in volle grond

What about graphic above? is usually of which amazing???. if you think so, I’l t explain to you many impression again beneath:

So, if you wish to receive these awesome shots regarding (9 Dingen Die Je Nog Niet Wist Over Olijfboom Planten In Volle Grond | Olijfboom Planten In Volle Grond), press save link to store the images to your computer. They’re prepared for obtain, if you’d rather and want to own it, just click save logo in the page, and it’ll be instantly down loaded to your laptop.} Lastly if you’d like to grab new and the recent picture related with (9 Dingen Die Je Nog Niet Wist Over Olijfboom Planten In Volle Grond | Olijfboom Planten In Volle Grond), please follow us on google plus or book mark this site, we try our best to give you regular up-date with fresh and new images. Hope you like staying here. For many up-dates and recent news about (9 Dingen Die Je Nog Niet Wist Over Olijfboom Planten In Volle Grond | Olijfboom Planten In Volle Grond) photos, please kindly follow us on tweets, path, Instagram and google plus, or you mark this page on book mark area, We try to present you up-date periodically with fresh and new photos, enjoy your browsing, and find the best for you.

Here you are at our website, contentabove (9 Dingen Die Je Nog Niet Wist Over Olijfboom Planten In Volle Grond | Olijfboom Planten In Volle Grond) published .  At this time we are pleased to announce that we have discovered an extremelyinteresting contentto be reviewed, that is (9 Dingen Die Je Nog Niet Wist Over Olijfboom Planten In Volle Grond | Olijfboom Planten In Volle Grond) Lots of people searching for information about(9 Dingen Die Je Nog Niet Wist Over Olijfboom Planten In Volle Grond | Olijfboom Planten In Volle Grond) and certainly one of these is you, is not it?

olea-europaea-olijfboom-winterharde olijfboom | Teeninga Palmen - olijfboom planten in volle grond
olea-europaea-olijfboom-winterharde olijfboom | Teeninga Palmen – olijfboom planten in volle grond | olijfboom planten in volle grond

The Shocking Revelation Van Los Bad Voor In De Douche | Los Bad Voor In De Douche

xml encoding=”utf-8″>

The Shocking Revelation Van Los Bad Voor In De Douche | Los Bad Voor In De Douche – los bad voor in de douche
| Delightful to help my own weblog, in this particular time period I will demonstrate with regards to keyword. And from now on, this is actually the 1st photograph:

China Vrijstaand Bad,Mini Badkuip Voor Kleine Badkamer,Wandelen In ..
China Vrijstaand Bad,Mini Badkuip Voor Kleine Badkamer,Wandelen In .. | los bad voor in de douche

How about picture preceding? is usually that incredible???. if you think therefore, I’l t show you a number of picture once again down below:

So, if you wish to receive all these fantastic pictures about (The Shocking Revelation Van Los Bad Voor In De Douche | Los Bad Voor In De Douche), click on save link to store these photos to your computer. These are all set for obtain, if you like and want to get it, click save symbol on the post, and it will be instantly saved to your notebook computer.} As a final point if you desire to receive unique and recent image related with (The Shocking Revelation Van Los Bad Voor In De Douche | Los Bad Voor In De Douche), please follow us on google plus or save the site, we try our best to give you daily up grade with all new and fresh pictures. We do hope you love staying here. For some upgrades and latest information about (The Shocking Revelation Van Los Bad Voor In De Douche | Los Bad Voor In De Douche) pics, please kindly follow us on tweets, path, Instagram and google plus, or you mark this page on bookmark area, We try to provide you with update regularly with all new and fresh shots, enjoy your exploring, and find the right for you.

Here you are at our website, articleabove (The Shocking Revelation Van Los Bad Voor In De Douche | Los Bad Voor In De Douche) published .  Nowadays we’re pleased to declare we have discovered an incrediblyinteresting nicheto be pointed out, that is (The Shocking Revelation Van Los Bad Voor In De Douche | Los Bad Voor In De Douche) Some people trying to find info about(The Shocking Revelation Van Los Bad Voor In De Douche | Los Bad Voor In De Douche) and definitely one of these is you, is not it?

Vrijstaand Bad | Tondesk - los bad voor in de douche
Vrijstaand Bad | Tondesk – los bad voor in de douche | los bad voor in de douche
5 voorbeelden voor het indelen van een kleine badkamer - los bad voor in de douche
5 voorbeelden voor het indelen van een kleine badkamer – los bad voor in de douche | los bad voor in de douche
Gedy by Nameeks Outline Toilet Paper Holder - Toiletroll delight ..
Gedy by Nameeks Outline Toilet Paper Holder – Toiletroll delight .. | los bad voor in de douche
De badkamer maar dan anders - los bad voor in de douche
De badkamer maar dan anders – los bad voor in de douche | los bad voor in de douche
Luxe nieuwbouw badkamer in Terneuzen van alle luxe voorzien, zoals ..
Luxe nieuwbouw badkamer in Terneuzen van alle luxe voorzien, zoals .. | los bad voor in de douche
Kinedo® Duo douche en bad combinatie - Product in beeld ..
Kinedo® Duo douche en bad combinatie – Product in beeld .. | los bad voor in de douche
Easy-in van Repabad: douche en bad ineen - Nieuws - Wonen ..
Easy-in van Repabad: douche en bad ineen – Nieuws – Wonen .. | los bad voor in de douche
Douche- Bad- Combinatie Miloe 9 x 9 CM. Bad 9 x 9 met badwand
Douche- Bad- Combinatie Miloe 9 x 9 CM. Bad 9 x 9 met badwand | los bad voor in de douche

8 Onverwachte Manieren Trap Verven Ideeen Kan Uw Leven Beter Maken Trap Verven Ideeen

Het was een prima poging een potentieel voor de financiële markten explosieve uitspraak te ontlokken van Mario Draghi, President van de Europese Centrale Bank (ECB) gisteren tijdens de persconferentie na afloop van de bestuursvergadering van de bank.

Trap opknappen met een beperkt budget? Het kan! - trap verven ideeen
Trap opknappen met een beperkt budget? Het kan! – trap verven ideeen | trap verven ideeen

Een van de aanwezige journalisten stelde namelijk de vraag of de output gap in de eurozone verdwenen was of in de loop van dit jaar zal verdwijnen, volgens Draghi. Die onschuldig klinkende vraag over iets wat vooral van belang is voor monetaire nerds, drong echter tot de kern van de zaak.

Output gap is het verschil tussen de werkelijke economische groei en economische groei die een economie kan bereiken als alle productiemiddelen ingezet worden, zonder dat de economie oververhit raakt. Economen noemen die laatst omschreven groei ook wel de potentiële groei van een economie.

betonlook verf - Google zoeken | Woonkamer pimp | Pinterest ..
betonlook verf – Google zoeken | Woonkamer pimp | Pinterest .. | trap verven ideeen

Is de werkelijke groei lager dan de potentiële groei, dan spreken we van een negatieve output gap. Anders gezegd: er blijft groeipotentieel onbenut in de economie. Ligt de werkelijke groei hoger dan de potentiële groei, dan draait een economie zo hard dat er door oververhitting rook van onder de motorkap komt.

Als ik dat vertaal naar monetair beleid, dan moet de centrale bank in het eerste geval gas geven en in het tweede juist op de rem trappen. Zou Draghi menen dat de output gap in het euroland verdwenen was door de hoge groei of binnenkort zal verdwijnen door de hoge verwachte groei in 2018, 2019 en 2020, dan zou hij in feite zeggen dat de ECB vrij snel behoorlijk op de rem moet trappen.

Leuke inspiratie ideeën voor een gekleurde trap! | HOMEASE - trap verven ideeen
Leuke inspiratie ideeën voor een gekleurde trap! | HOMEASE – trap verven ideeen | trap verven ideeen

Dat op zijn beurt zou onmiddellijk enorm sterk effect op de financiële markten hebben. Denk aan de rentestanden in het euroland of de waarde van de euro.

Sluw als hij is, gaf Draghi geen direct antwoord op die vraag. Hij zei alleen dat we in de eurozone al enige tijd groeipercentages zien die boven de potentiële groei liggen. En dat kan van alles betekenen.

Gevonden op praxis.nl via Google - trap verven | Pinterest ..
Gevonden op praxis.nl via Google – trap verven | Pinterest .. | trap verven ideeen

Het kan inhouden dat de output gap inderdaad bijna verdwenen is maar ook dat dat proces van het verdwijnen ervan nog een lange weg te gaan heeft. Nietszeggend dus? Nou, niet bepaald.

Draghi’s antwoord houdt in dat die gap aan het verdwijnen is. Het kan best zo zijn dat er nog een lange weg te gaan is, maar de richting is duidelijk. En dát op zijn beurt zegt mij dat de ECB niet van plan is de plannen met zijn monetaire beleid te wijzigen naar aanleiding van de recente ontwikkelingen, zoals crisis in Turkije en Argentinië of escalerende handelsruzie tussen de Verenigde Staten en China.

Betonlook verf: Tips en inspiratie - trap verven ideeen
Betonlook verf: Tips en inspiratie – trap verven ideeen | trap verven ideeen

Draghi benadrukte keer op keer hoe sterk de economie is, hoe breed gedragen de groei is en bagatelliseerde de recente berichten zoals een daling van enkele vooruitlopende indicatoren of onrust buiten de eurozone, zaken op basis waarvan een econoom zich, als hij zou willen, zorgen kan maken.

Draghi wilde er niets van weten. De ECB-topman klonk veel meer havik-achtig dan normaal, zouden monetaire economen zeggen. Een havik is een centrale bankier die eerder neigt naar een krapper dan een ruimer rentebeleid. De plannen – eind dit jaar stoppen met het opkopen van staats- en bedrijfsobligaties en de officiële rente op zijn vroegst in de herfst van 2019 gaan verhogen – blijven ongewijzigd.

Trap verven zonder schuren - trap verven ideeen
Trap verven zonder schuren – trap verven ideeen | trap verven ideeen

Vooral daardoor steeg euro-dollar naar bijna 1,17. Al met al ziet het er sterk naar uit dat er heel wat voor nodig is om de ECB ervan te weerhouden het opkopen van staatsobligaties níet per 31 december 2018 te stoppen.

De ECB besloot donderdag om vanaf volgende maand het opkopen ervan te halveren van 30 miljard euro per maand naar vijftien miljard euro per maand, een eerste stap naar een volledige afbouw.

25+ beste ideeën over Open trap op Pinterest - Kelder ..
25+ beste ideeën over Open trap op Pinterest – Kelder .. | trap verven ideeen

Het monetaire beleid in de eurozone blijft ook zonder quantitative easing nog een zeer lange tijd echter zeer ruim. Dat is goed nieuws voor de aandelenmarkten. Voor obligatiemarkten daarentegen verandert het krachtenveld ingrijpend, nu quantitative easing binnenkort stopt. Opwaartse druk op de rentes zou niet verbazen.

8 Onverwachte Manieren Trap Verven Ideeen Kan Uw Leven Beter Maken Trap Verven Ideeen – trap verven ideeen
| Allowed for you to the blog, in this particular time I am going to provide you with in relation to keyword. Now, this is actually the 1st photograph:

De leukste ideeën over "-TRAP BEHANGEN" vind je op Welke
De leukste ideeën over “-TRAP BEHANGEN” vind je op Welke | trap verven ideeen

Tien Dingen Om Te Vermijden In Ronde Spiegel Met Leren Band | Ronde Spiegel Met Leren Band

Pensioenfondsen en andere institutionele beleggers willen meer investeren in smart bèta obligatie-ETF’s, maar de producten zijn er niet door onvoldoende expertise bij ETF-aanbieders.

ETF-recensie: De slankste ETF

In de wereld van het vermogensbeheer is de opkomst van ETF’s aan weinigen voorbijgegaan. Uit een onderzoek van het Edhec Risk Institut blijkt dat er inmiddels nog maar 8% van de Europese institutionele beleggers géén ETF’s bezit.

Maar daarmee is de honger naar ETF’s nog lang niet gestild. Vooral op het gebied van  smart bèta-ETF’s is de vraag naar nieuwe producten groot. Alleen zijn die producten niet altijd te krijgen.

Smart bèta-ETF’s zijn een soort mix tussen een klassieke ETF, die een index heel precies volgt, en een actief fonds dat met stockpicking juist probeert af te wijken van de markt. De smart-ETF volgt de index nog wel in grote lijnen, alleen wordt er gespeeld met de marktweging.

Een simpel voorbeeld is bijvoorbeeld een ETF die de MSCI World-index volgt maar dan zonder onethische beleggingen zoals wapenhandelaars, tabaksproducenten en dergelijke. 

Andere voorbeelden zijn ETF’s met extra nadruk op aandelen, die laag zijn gewaardeerd of veel dividend uitkeren. En zo zijn er talloze smart bèta-ETF’s op de markt, die werken met bepaalde factoren zoals value, volatiliteit, momentum etc.

Uit het onderzoek van Edhec blijkt dat institutionele partijen nu vooral behoefte hebben aan smart bèta-ETF’s die zich richten op de obligatiemarkt. Helaas blijkt de vraag groter dan het aanbod.

Edhec: “De door ons ondervraagde beleggers tonen significante interesse voor smartbeta-ETF’s voor de obligatiemarkt, en zijn van plan hun investering daarin te verhogen. Handicap is alleen dat zij vinden dat er onvoldoende onderzoek op dit gebied gedaan wordt.”

Tien Dingen Om Te Vermijden In Ronde Spiegel Met Leren Band | Ronde Spiegel Met Leren Band – ronde spiegel met leren band
| Encouraged to be able to our website, within this occasion I will explain to you in relation to keyword. And after this, this is the 1st impression:

Wandspiegel Hay Strap Mirror - Een ronde spiegel aan ..
Wandspiegel Hay Strap Mirror – Een ronde spiegel aan .. | ronde spiegel met leren band

Why don’t you consider impression previously mentioned? will be that will incredible???. if you’re more dedicated thus, I’l t show you several picture once again under:

So, if you desire to get all these fantastic pics related to (Tien Dingen Om Te Vermijden In Ronde Spiegel Met Leren Band | Ronde Spiegel Met Leren Band), simply click save icon to store these pictures to your computer. They are ready for obtain, if you want and wish to take it, click save badge in the article, and it’ll be immediately saved to your desktop computer.} Finally in order to secure unique and the latest photo related with (Tien Dingen Om Te Vermijden In Ronde Spiegel Met Leren Band | Ronde Spiegel Met Leren Band), please follow us on google plus or book mark the site, we attempt our best to give you regular update with all new and fresh images. We do hope you like staying here. For many upgrades and recent news about (Tien Dingen Om Te Vermijden In Ronde Spiegel Met Leren Band | Ronde Spiegel Met Leren Band) images, please kindly follow us on tweets, path, Instagram and google plus, or you mark this page on book mark area, We attempt to provide you with up grade regularly with all new and fresh shots, like your exploring, and find the best for you.

Thanks for visiting our website, articleabove (Tien Dingen Om Te Vermijden In Ronde Spiegel Met Leren Band | Ronde Spiegel Met Leren Band) published .  Today we’re delighted to declare we have found a veryinteresting contentto be reviewed, that is (Tien Dingen Om Te Vermijden In Ronde Spiegel Met Leren Band | Ronde Spiegel Met Leren Band) Most people searching for info about(Tien Dingen Om Te Vermijden In Ronde Spiegel Met Leren Band | Ronde Spiegel Met Leren Band) and definitely one of these is you, is not it?

Happy June | Spiegel met leren riem van de Xenos - ronde spiegel met leren band
Happy June | Spiegel met leren riem van de Xenos – ronde spiegel met leren band | ronde spiegel met leren band
Ronde Spiegel Met Leren Band. Beautiful Affordable Bron With Ronde ..
Ronde Spiegel Met Leren Band. Beautiful Affordable Bron With Ronde .. | ronde spiegel met leren band
beautiful ronde spiegel badkamer tags ronde spiegel ..
beautiful ronde spiegel badkamer tags ronde spiegel .. | ronde spiegel met leren band
Ronde spiegel | Inrichting-huis
Ronde spiegel | Inrichting-huis | ronde spiegel met leren band
Ferm Living Enter Mirror spiegel rond met lederen bevestiging - ronde spiegel met leren band
Ferm Living Enter Mirror spiegel rond met lederen bevestiging – ronde spiegel met leren band | ronde spiegel met leren band
7 manieren om leren riemen in je interieur te gebruiken ..
7 manieren om leren riemen in je interieur te gebruiken .. | ronde spiegel met leren band
bol
bol | ronde spiegel met leren band
4x een ronde spiegel met leren band aan de muur - Roomed - ronde spiegel met leren band
4x een ronde spiegel met leren band aan de muur – Roomed – ronde spiegel met leren band | ronde spiegel met leren band

8 Onverwachte Manieren Slaapkamer Behang Inspiratie Kan Je Leven Beter Maken Slaapkamer Bekleding Inspiratie

Jongens nemen vaak genoegen met enkel een bed en een kast op hun slaapkamer, maar wij meiden proberen het echt gezellig te maken met tafeltjes, kleden en kussentjes. Ons zakgeld en stufi spenderen we met liefde aan deze items. Helaas keurt onze portemonnee ons gedrag niet altijd goed… Oeps! Wil je nu toch je kamer veranderen, maar heb je niet zoveel geld? Wij zetten de leukste tips onder elkaar om je kamer eenvoudig een nieuwe look te geven.

Slaapkamer Ideeen Voorbeelden Inspiratie Behang 8 Prachtige ..
Slaapkamer Ideeen Voorbeelden Inspiratie Behang 8 Prachtige .. | slaapkamer behang inspiratie

#1 Centraal op je slaapkamer staat je bed (dûh) en dat is daarom de perfecte manier om je kamer een nieuwe look te geven. Heb je als klein meisje een roze kamer gehad? Probeer het dan nu eens op een andere toer. Verwissel je roze dekbed voor een witte en je zal zien dat dit al een ontzettend groot resultaat geeft. Daartegenover staat dat je een simpele witte slaapkamer ook een compleet andere look kunt geven door juist te kiezen voor kleur. Laat dat witte dekbedovertrek eens in de kast en kies bijvoorbeeld voor de kleur rood. Je kunt je bed helemaal afmaken door te kiezen voor kussens in dezelfde kleuren. Xenos en Leen Bakker hebben super leuke kussentjes voor een klein prijsje.

Ben jij in een creatieve bui? Dan kun je er ook voor kiezen om je bed te schilderen. Kies voor een opvallende kleur zoals blauw of houd het juist minimalistisch met wit. Let er wel op dat de kleur met de rest van je kamer samengaat. Het is ook super leuk om te kiezen voor behang op je bed. Ja je leest het goed, niet op de muur, maar op je bed! Versier bijvoorbeeld je hoofdeinde met behang en geef je bed een unieke look.
 

Slaapkamer Inspiratie Behang | Eigen Huis En Tuin - slaapkamer behang inspiratie
Slaapkamer Inspiratie Behang | Eigen Huis En Tuin – slaapkamer behang inspiratie | slaapkamer behang inspiratie

Een foto die door lumiere.interiors is geplaatst op 21 Feb 2016 om 11:59 PST

#2 We schreven hierboven al dat kleur een groot verschil kan maken en een kamer compleet kan veranderen. In plaats van je bed te schilderen zou je ook kunnen kiezen voor een muur. Ga niet meteen aan de slag om met je kwast alle muren te schilderen, maar houd het bij slechts één muur voor een speels effect. Door te kiezen voor slechts één muur wordt het geheel een stuk spannender. Ook een heel leuk idee is het om een deel te verven met krijtverf. Zo kunnen je vriendinnen een boodschap achterlaten nadat ze op je kamer zijn geweest of heb je plek voor een paar mooie inspirerende quotes. De verf kun je ook weer toepassen op het hoofdeinde van je bed.

Gallery of pastel idee slaapkamer - Interieur Behang Woonkamer ..
Gallery of pastel idee slaapkamer – Interieur Behang Woonkamer .. | slaapkamer behang inspiratie

#3 Wil je graag wat ophangen aan de muur, maar wil je eigenlijk geen geld uitgeven aan een lijst? Gebruik washi tape! Op de redactie zijn we obsessed met deze tape en gebruiken we het voor alles. Je kunt het heel eenvoudig aan de muur vastmaken. Niet alleen super handig, maar ook nog eens super leuk!

#4 Naast je bed is je kledingkast één van de belangrijkste onderdelen van je slaapkamer, want waar moet je anders al je fabulous outfits laten? Nou, bijvoorbeeld aan een kledingrek! Met een kledingrek kun je jouw gevoel voor mode goed naar buiten brengen en daarnaast neemt het een stuk minder ruimte in. Een kledinrek kost nog geen tien euro bij IKEA, tijd voor een tripje zeggen wij! Je zou er zelfs nog voor kunnen kiezen je oude kledingkast te verkopen op een plek zoals Marktplaats of het Girlscene forum. Zo ga je er dus eigenlijk alleen maar op vooruit, financieel gezien ;-). Toch liever je eigen kledingkast houden? No problemo, kies ervoor, net zoals bij het bed, om het op te pimpen met behang. Ook leuk is om het behang van je kast en bed te matchen.
 

Beautiful Landelijke Slaapkamer Behang Gallery - Eyephoto.us ..
Beautiful Landelijke Slaapkamer Behang Gallery – Eyephoto.us .. | slaapkamer behang inspiratie

Een foto die is geplaatst door Suelen Augusto (@sukiiaugusto) op 21 Feb 2016 om 11:45 PST

#5 Tegenwoordig zijn er zoveel leuke winkeltjes waar je heel voordelig super leuke spulletjes vandaan kan halen om jouw kamer een nieuwe look te geven. Denk bijvoorbeeld aan HEMA, Action, IKEA, Tiger of Xenos. Vaak vind je in deze zaken voor ongeveer vijf euro de leukste spulletjes. Wil je toch wat duurdere items? Verkoop dan eerst wat van je huidige spullen. Zo voel jij je minder schuldig en heb je toch nieuwe spullen. Ook zou je bijvoorbeeld met je vriendinnen kunnen ruilen. Misschien heb jij een overvloed aan fotolijstjes en heeft je vriendin er nog één nodig.

5 keer slaapkamer inspiratie! - slaapkamer behang inspiratie
5 keer slaapkamer inspiratie! – slaapkamer behang inspiratie | slaapkamer behang inspiratie

#6 Gebruik planken aan de muur om je kamer een andere vibe te geven. Grote meubelen zijn vaak erg duur en een plank kost in tegenstelling tot grote meubelen bijna niets. Toch zijn planken perfect om je kamer extra gezellig te maken door er bijvoorbeeld fotolijstjes op te zetten of je favoriete paar schoenen. Ook kan het heel erg handig zijn om wat extra opbergruimte te creëren door je boeken te plaatsen op de planken.

 
Fotolijst  /  Kussenhoes
 

Wat zijn jouw tips?

stunning amazing bruintinten slaapkamer with inspiratie ..
stunning amazing bruintinten slaapkamer with inspiratie .. | slaapkamer behang inspiratie

Bron, bron 

8 Onverwachte Manieren Slaapkamer Behang Inspiratie Kan Je Leven Beter Maken Slaapkamer Bekleding Inspiratie – slaapkamer behang inspiratie
| Allowed to the blog, in this particular moment We’ll explain to you regarding keyword. And after this, this can be a primary impression:

8 Slaapkamer Behang Ideeen | homechairs
8 Slaapkamer Behang Ideeen | homechairs | slaapkamer behang inspiratie

Think about graphic preceding? will be that will remarkable???. if you feel therefore, I’l d explain to you a number of picture once again beneath:

So, if you like to get all these magnificent photos related to (8 Onverwachte Manieren Slaapkamer Behang Inspiratie Kan Je Leven Beter Maken Slaapkamer Bekleding Inspiratie), click save link to store the pictures in your personal pc. They are ready for download, if you appreciate and want to own it, just click save logo on the article, and it will be directly downloaded to your notebook computer.} At last if you want to receive new and the latest graphic related to (8 Onverwachte Manieren Slaapkamer Behang Inspiratie Kan Je Leven Beter Maken Slaapkamer Bekleding Inspiratie), please follow us on google plus or save this site, we try our best to give you regular update with all new and fresh images. We do hope you like staying right here. For many upgrades and recent information about (8 Onverwachte Manieren Slaapkamer Behang Inspiratie Kan Je Leven Beter Maken Slaapkamer Bekleding Inspiratie) images, please kindly follow us on twitter, path, Instagram and google plus, or you mark this page on bookmark section, We attempt to present you update regularly with all new and fresh pictures, enjoy your surfing, and find the ideal for you.

Thanks for visiting our website, articleabove (8 Onverwachte Manieren Slaapkamer Behang Inspiratie Kan Je Leven Beter Maken Slaapkamer Bekleding Inspiratie) published .  Today we are delighted to announce that we have discovered an extremelyinteresting contentto be pointed out, namely (8 Onverwachte Manieren Slaapkamer Behang Inspiratie Kan Je Leven Beter Maken Slaapkamer Bekleding Inspiratie) Many people looking for specifics of(8 Onverwachte Manieren Slaapkamer Behang Inspiratie Kan Je Leven Beter Maken Slaapkamer Bekleding Inspiratie) and of course one of these is you, is not it?

Slaapkamer inspiratie! - Inspiraties - ShowHome
Slaapkamer inspiratie! – Inspiraties – ShowHome | slaapkamer behang inspiratie

9 Dingen Die Niemand Je Heeft Verteld Over Moderne Slaapkamer Ideeen | Moderne Slaapkamer Ideeen

De vacaturebank met de interessantste vacatures in de verzekeringsbranche.

am:vacatures is dé plek voor een nieuwe stap in uw carrière. Via de zoekfunctie vindt u snel en makkelijk de voor u passende vacatures.

TIP: Maak een job alert aan zodat u per e-mail direct op de hoogte wordt gesteld van nieuwe interessante vacatures.

Maak hier een job alert aan >>

Ontvang nieuwe relevante vacatures via e-mail.

9 Dingen Die Niemand Je Heeft Verteld Over Moderne Slaapkamer Ideeen | Moderne Slaapkamer Ideeen – moderne slaapkamer ideeen
| Welcome to help my weblog, with this time I’m going to teach you in relation to keyword. And from now on, here is the initial image:

Luxe slaapkamer ideeën en inspiratie - moderne slaapkamer ideeen
Luxe slaapkamer ideeën en inspiratie – moderne slaapkamer ideeen | moderne slaapkamer ideeen

How about impression earlier mentioned? is actually which awesome???. if you’re more dedicated therefore, I’l d provide you with several picture once again under:

So, if you wish to acquire all these wonderful shots about (9 Dingen Die Niemand Je Heeft Verteld Over Moderne Slaapkamer Ideeen | Moderne Slaapkamer Ideeen), press save button to download the graphics in your laptop. These are prepared for down load, if you’d rather and wish to grab it, just click save badge in the page, and it will be instantly downloaded in your notebook computer.} As a final point in order to receive new and the recent picture related to (9 Dingen Die Niemand Je Heeft Verteld Over Moderne Slaapkamer Ideeen | Moderne Slaapkamer Ideeen), please follow us on google plus or bookmark this website, we try our best to offer you daily up grade with all new and fresh pictures. Hope you like keeping right here. For some up-dates and recent information about (9 Dingen Die Niemand Je Heeft Verteld Over Moderne Slaapkamer Ideeen | Moderne Slaapkamer Ideeen) pics, please kindly follow us on tweets, path, Instagram and google plus, or you mark this page on bookmark area, We attempt to present you up grade regularly with all new and fresh photos, like your browsing, and find the right for you.

Thanks for visiting our website, articleabove (9 Dingen Die Niemand Je Heeft Verteld Over Moderne Slaapkamer Ideeen | Moderne Slaapkamer Ideeen) published .  Today we are delighted to declare we have discovered an awfullyinteresting nicheto be reviewed, that is (9 Dingen Die Niemand Je Heeft Verteld Over Moderne Slaapkamer Ideeen | Moderne Slaapkamer Ideeen) Some people looking for specifics of(9 Dingen Die Niemand Je Heeft Verteld Over Moderne Slaapkamer Ideeen | Moderne Slaapkamer Ideeen) and of course one of these is you, is not it?

70 unieke Slaapkamer interieur ideeën! - moderne slaapkamer ideeen
70 unieke Slaapkamer interieur ideeën! – moderne slaapkamer ideeen | moderne slaapkamer ideeen
Stoere Slaapkamer Ideeen – artsmedia
Stoere Slaapkamer Ideeen – artsmedia | moderne slaapkamer ideeen
Moderne Slaapkamer. Finest Moderne Slaapkamer Ideeen ..
Moderne Slaapkamer. Finest Moderne Slaapkamer Ideeen .. | moderne slaapkamer ideeen
Behang Slaapkamer Modern - Design Ideeën - moderne slaapkamer ideeen
Behang Slaapkamer Modern – Design Ideeën – moderne slaapkamer ideeen | moderne slaapkamer ideeen
Moderne Slaapkamer Cool Badkamer Moderne Slaapkamer ..
Moderne Slaapkamer Cool Badkamer Moderne Slaapkamer .. | moderne slaapkamer ideeen
Design slaapkamer voorbeelden - inspiratie foto
Design slaapkamer voorbeelden – inspiratie foto’s van moderne .. | moderne slaapkamer ideeen
Behang New York. Good Love New York With Behang New York ..
Behang New York. Good Love New York With Behang New York .. | moderne slaapkamer ideeen
Moderne slaapkamer: Ideeën & inspiratie - moderne slaapkamer ideeen
Moderne slaapkamer: Ideeën & inspiratie – moderne slaapkamer ideeen | moderne slaapkamer ideeen

The Truth About Woonkamer Wit Grijs Is About To Be Revealed | Woonkamer Wit Grijs

Apple heeft vanavond tijdens zijn Apple Event in het Steve Jobs Theater drie nieuwe iPhones onthuld. Het gaat om de iPhone Xs (uitgesproken: iPhone 10 s) en Xs Max, en de iPhone Xr.

Inrichting Woonkamer Zwart Wit Grijs - Design Ideeën - woonkamer wit grijs
Inrichting Woonkamer Zwart Wit Grijs – Design Ideeën – woonkamer wit grijs | woonkamer wit grijs

De iPhone Xs is de opvolger van de iPhone X, met een glazen behuizing aan zowel de voor- en achterkant. De telefoon krijgt een 5,8 inch Super Retina OLED-scherm. Ook komt er een grotere variant met een 6,5 inch OLED-scherm. Naar eigen zeggen is dit de iPhone met het grootste scherm ooit.

Het toestel verschijnt in het goud, zilver en spacegray. De telefoon is verder bovendien waterdicht tot 2 meter voor maximaal 30 minuten. De telefoons hebben een vrijwel randloos ontwerp, met bovenin de inkeping die we kennen van de iPhone X. Beide telefoons hebben 3D Touch, hebben een TrueTone-scherm en veel kleuren.

In de inkeping op de voorkant zitten diverse sensoren, een speaker, een microfoon, een camera, een infrarood-camera en een dot projector. De sensoren en camera’s moeten samen voor een nog betere Face ID zorgen, die sneller werkt dan ooit.

Shop the look: woonkamer in zwart, wit en grijstinten - Roomed - woonkamer wit grijs
Shop the look: woonkamer in zwart, wit en grijstinten – Roomed – woonkamer wit grijs | woonkamer wit grijs

Achterop de iPhone Xs en de Xs Max zit een nieuwe Dual Camera, met twee 12 megapixel-lenzen. Een lens is een groothoeklens, de andere is een telelens. Ook zit er een verbeterde True Tone-flitser op. Voorop zit een TrueDepth-camera van 7 megapixels.

De foto’s op de iPhone Xs zouden nog beter moeten worden door de nieuwe camera’s en een betere image signal processor. Per foto moet het systeem zelfs een triljoen operaties uit kunnen voeren, zoals het verbergen van rode ogen.

Daarnaast heeft Apple ‘Smart HDR’ toegevoegd. Daardoor herkent de camera bijvoorbeeld dat het onderwerp van je foto beweegt, waardoor het direct een foto maakt. Daarbij zorgt het ervoor dat het onderwerp tijdens het maken van de foto niet meer beweegt, zodat je geen bewegende beelden krijgt.

Ook is het vanaf nu mogelijk om na het maken van de foto de diepte van de achtergrond aan te passen. Daardoor kun je deze scherper of juist onscherper maken. Daar hoef je dus geen nieuwe foto voor te maken, je kunt het gewoon doen met de foto op je telefoon.

Woonkamer - woonkamer wit grijs
Woonkamer – woonkamer wit grijs | woonkamer wit grijs

Bekijk ook

WWDC18: Dit zijn de belangrijkste updates in iOS 12

De chip moet ook real-time machine learning mogelijk maken. Dat wordt onder meer gebruikt bij Animoji’s, augmented reality en de nieuwe Siri shortcuts. Daarmee kun je bijvoorbeeld een ochtendroutine instellen, waarmee Siri je vertelt dat je bijvoorbeeld je je sleutels niet moet vergeten, en direct ook de lampen aanzet en je afspraken uit je agenda voorleest.

Woonkamer inspiratie grijs wit - THOMAS GASPERSZ - woonkamer wit grijs
Woonkamer inspiratie grijs wit – THOMAS GASPERSZ – woonkamer wit grijs | woonkamer wit grijs

Ook nieuw is AR Quick Look, waarmee je 3D-objecten van het internet – bijvoorbeeld een koffiezetapparaat uit een webshop – in de echte wereld kunt plaatsen. Daardoor kun je vooraf even bekijken hoe die bank in je woonkamer staat.

De iPhone Xs en Xs Max krijgen verder ondersteuning voor Dual SIM, via DSDS (Dual SIM Dual Standby). Daarmee worden je twee telefoonnummers tegelijkertijd ondersteund. Ook werkt de telefoon met eSIM, een digitale simkaart. Daardoor hoef je dus niet twee SIM-kaarten in je telefoon te stoppen.

Ook niet geheel onbelangrijk is de accu. De iPhone Xs gaat in vergelijking met de iPhone X een half uur langer mee, de iPhone Xs Max zelfs anderhalf uur.

Zoals gezegd kondigde Apple vandaag drie iPhones aan, en de laatste is de iPhone Xr. Ook dit toestel heeft een redelijk randloos ontwerp, al lijken de randen iets dikker dan bij de andere twee modellen. Het scherm is overigens een LCD-scherm, in plaats van het OLED-scherm op de andere telefoons. Apple noemt dit scherm de Liquid Retina.

Woonkamer Interieur Grijs - woonkamer wit grijs
Woonkamer Interieur Grijs – woonkamer wit grijs | woonkamer wit grijs

Het scherm is 6,1 inch groot, en heeft een True Retina-kwaliteit. Naar eigen zeggen het scherm groter dan de iPhone 8, terwijl het toestel zelf kleiner is. Verder werkt het hetzelfde als een iPhone X, met besturing door gebaren en het aanzetten van het scherm door er op te tikken.

Ook heeft deze telefoon Face ID dankzij de camera’s en sensoren in de inkeping. Ook bevat deze telefoon de eerder genoemde A12 Bionic-chip. Aan de achterkant zit verder een enkele groothoeklens met 12 megapixel-resolutie. Ook it daar de True Tone-flitser in. De camera biedt verder grotendeels dezelfde opties als de Xs en Xs Max, zoals Smart HDR, TrueDepth en het achteraf aanpassen van de achtergrond.

De accu van deze telefoon gaat anderhalf uur langer mee dan die van de iPhone 8 Plus.

Pale Jade Green op de muur, Woonkamer naturel met grijs groen, hout ..
Pale Jade Green op de muur, Woonkamer naturel met grijs groen, hout .. | woonkamer wit grijs

De iPhone Xs en Xs Max worden vanaf 21 september beschikbaar, al kun je ze vrijdag al reserveren. Beide telefoons komen met de 64, 256 en 512 GB aan opslag. De telefoons worden vanaf 1159 euro en 1259 euro beschikbaar. De telefoons verschijnen in het goud, zilver en grijs.

De iPhone Xr wordt beschikbaar met 64 GB, 128 GB en 256 GB aan opslag. De telefoon ligt vanaf 26 oktober in de winkel vanaf 859 euro. De telefoon wordt in zes kleuren beschikbaar: Wit, rood, blauw, koraal, geel, zwart.

De telefoons draaien allemaal op iOS 12. Die update wordt vanaf 17 september beschikbaar voor alle andere iPhones.

Apple kondigde verder aan dat het op het punt staat op het 2 miljardste iOS-apparaat te verkopen. Dat kan dus een iPad of een iPhone zijn. Wanneer de mijlpaal bereikt wordt, is onbekend.

Woonkamer Ideeen Grijs – artsmedia
Woonkamer Ideeen Grijs – artsmedia | woonkamer wit grijs

Daarnaast kondigde Apple aan dat alle kantoren en productiefaciliteiten 100 procent op hernieuwbare energie draaien. Het volgende doel van het bedrijf is om geen nieuwe materialen te hoeven mijnen voor de productie van smartphones.

Daarvoor moeten producten gerecycled worden en langer meegaan, aldus het bedrijf. Er zit bijvoorbeeld al gerecycled tin in de nieuwe iPhones. Ook wordt gebruikgemaakt van gerecycled plastic en plastic op biologisch plastic. Via Apple Giveback kun je bovendien gratis je oude telefoon laten recyclen. Als de telefoon nog bruikbaar is, koopt Apple hem van je over.

The Truth About Woonkamer Wit Grijs Is About To Be Revealed | Woonkamer Wit Grijs – woonkamer wit grijs
| Delightful to my website, with this moment I’m going to show you in relation to keyword. And now, here is the very first graphic:

Grijs interieur saai? Niet met deze tips! - Makeover
Grijs interieur saai? Niet met deze tips! – Makeover | woonkamer wit grijs

Think about picture preceding? can be in which amazing???. if you think maybe therefore, I’l m demonstrate a few image once again underneath:

So, if you like to receive these magnificent graphics regarding (The Truth About Woonkamer Wit Grijs Is About To Be Revealed | Woonkamer Wit Grijs), click save link to store these photos in your personal pc. There’re available for obtain, if you’d prefer and wish to grab it, click save badge in the post, and it will be directly saved in your pc.} At last if you wish to receive new and recent photo related to (The Truth About Woonkamer Wit Grijs Is About To Be Revealed | Woonkamer Wit Grijs), please follow us on google plus or book mark the site, we try our best to present you regular update with all new and fresh pics. We do hope you enjoy staying right here. For many upgrades and recent news about (The Truth About Woonkamer Wit Grijs Is About To Be Revealed | Woonkamer Wit Grijs) photos, please kindly follow us on twitter, path, Instagram and google plus, or you mark this page on book mark area, We try to offer you up-date periodically with all new and fresh pictures, enjoy your browsing, and find the perfect for you.

Here you are at our site, articleabove (The Truth About Woonkamer Wit Grijs Is About To Be Revealed | Woonkamer Wit Grijs) published .  Today we are delighted to declare that we have discovered an incrediblyinteresting topicto be pointed out, namely (The Truth About Woonkamer Wit Grijs Is About To Be Revealed | Woonkamer Wit Grijs) Many individuals attempting to find specifics of(The Truth About Woonkamer Wit Grijs Is About To Be Revealed | Woonkamer Wit Grijs) and definitely one of these is you, is not it?

Inspiratie: Zwart/wit in je interieur - LiveLoveHome - woonkamer wit grijs
Inspiratie: Zwart/wit in je interieur – LiveLoveHome – woonkamer wit grijs | woonkamer wit grijs

Ik Zal Je De Waarheid Vertellen Over Slaapkamer Ideeen Taupe In De Volgende 8 Seconden | Slaapkamer Ideeen Taupe

Wereldwijde politieke spanningen, handelsconflicten en een oplopende rente… Zelfs al ben je (nog) niet helemaal thuis in de beleggingswereld, deze onderwerpen heb je vast wel voorbij zien komen op het nieuws. Donkere wolken pakken zich samen, dus tijd om een paraplu mee te nemen. 

Taupe Muur Slaapkamer. Fabulous Pumpink With Taupe Muur Slaapkamer ..
Taupe Muur Slaapkamer. Fabulous Pumpink With Taupe Muur Slaapkamer .. | slaapkamer ideeen taupe
Beste Muurverf Binnen 8 Ideeën Over Taupe Muren Alleen Op Pinterest ..
Beste Muurverf Binnen 8 Ideeën Over Taupe Muren Alleen Op Pinterest .. | slaapkamer ideeen taupe
Behang voor de slaapkamer bij HORNBACH - slaapkamer ideeen taupe
Behang voor de slaapkamer bij HORNBACH – slaapkamer ideeen taupe | slaapkamer ideeen taupe
Blauwe Slaapkamer Ideeen Uniek Kleine Slaapkamer Met Opklapbed ..
Blauwe Slaapkamer Ideeen Uniek Kleine Slaapkamer Met Opklapbed .. | slaapkamer ideeen taupe
Slaapkamer Taupe Grijs - ARCHIDEV - slaapkamer ideeen taupe
Slaapkamer Taupe Grijs – ARCHIDEV – slaapkamer ideeen taupe | slaapkamer ideeen taupe
Taupe Muur Slaapkamer - Design Ideeën - slaapkamer ideeen taupe
Taupe Muur Slaapkamer – Design Ideeën – slaapkamer ideeen taupe | slaapkamer ideeen taupe
Inrichting Slaapkamer Taupe – artsmedia
Inrichting Slaapkamer Taupe – artsmedia | slaapkamer ideeen taupe

De angst voor een recessie, een periode waarin het minder goed gaat met de economie, neemt toe. Veel ervaren beleggers vragen zich af hoe lang het nog goed kan blijven gaan, aangezien de economie al zo lang in de lift zit. Dat valt natuurlijk niet te voorspellen, maar jezelf voorbereiden is altijd een goed idee. 

Het kan dus slim zijn om te beleggen in aandelen van bedrijven die in alle marktomstandigheden goed presteren, ook wanneer het wat minder goed gaat. Belegger.nl vroeg expert Loege Schilder om tips. 

Beginnen met beleggen? Hier ga je van start!

De keuze valt dan al snel op low volatility-aandelen, zegt Loege Schilder, mede-oprichter van Care IS Vermogensbeheer. Dit zijn aandelen die minder beweeglijk zijn, ofwel waarvan de koers waarschijnlijk niet hard gaan dalen of stijgen. In een stijgende markt zullen de koersen vaak minder oplopen, maar in een dalende markt ook minder fors onderuit gaan.

“Dat laatste komt omdat de business van het bedrijf minder gevoelig is voor economische tegenslag. Denk bijvoorbeeld aan bedrijven die producten maken die in alle marktomstandigheden noodzakelijk zijn.”

Hij noemt als voorbeeld het Amerikaanse bedrijf Johnson & Johnson, dat basisproducten voor de gezondheidszorg maakt, zoals pleisters, tampons, gezichtscrème en contactlenzen. “Dat zijn producten die consumenten altijd nodig hebben, ook bij economische tegenwind.”

Concurrent Procter & Gamble, fabrikant van basisproducten als tandpasta, shampoo, luiers, maandverband en wasmiddelen, valt eveneens in deze categorie. Maar dat geldt bijvoorbeeld ook voor levensmiddelenbedrijven, zoals Nestlé, Pepsico en Unilever.

Verder kun je bijvoorbeeld denken aan energiebedrijven, zoals Nuon en Iberdrola. “Dat zijn heel stabiele ondernemingen. De kachel blijft immers altijd branden en we hebben altijd elektriciteit nodig; ook als er een economische crisis is”, zegt Schilder.

Om die reden kunnen ook telecombedrijven onder low volatility-aandelen worden geschaard. “We blijven altijd bellen, ongeacht de economische omstandigheden. Dat is een basisvoorziening.”

Lees ook: Buffett: Beleg op deze manier, dan kan het niet missen

Een ander bedrijf dat het onder elk economisch gesternte goed blijft doen is McDonald’s. “Als het slecht gaat met de economie, krijgt McDonald’s meer aanloop van rijkere klanten, die zich geen duur restaurant meer kunnen veroorloven”, licht Schilder toe. “Maar gaat het opwaarts, dan groeit het aantal minder vermogende klanten, omdat zij zich eindelijk een Big Mac kunnen veroorloven.”

Een kenmerk van low volatility-aandelen is dat ze wel een beetje saai zijn. “Ze gaan meestal niet heel hard omhoog en zijn een stuk minder sexy dan glamourstocks, zoals techaandelen, biotech en bedrijven die zich bezighouden met de internet of things”, zegt Schilder.

Daarom worden low volatility-aandelen vaak tegen een korting verhandeld. Dit in tegenstelling tot glamourstocks, waar beleggers juist bereid zijn er een hogere koers-winstverhouding voor te betalen. “Dat zijn aandelen die hard kunnen bewegen en waarmee beleggers hopen een klapper te kunnen maken”, legt Schilder uit.

Tegenover die saaiheid staat wel dat low volatility-aandelen meestal vrij goed blijven liggen als aandeelhouders in paniek hun stukken verkopen, zoals destijds na het referendum over de Brexit.

Lees ook: Tien tips voor beginnende beleggers

Toch zijn deze aandelen niet geheel gespeend van risico, waarschuwt Schilder. “Als de rente stijgt, is de kans wel groot dat ze worden afgestraft.”

De reden hiervoor is dat low volatility-aandelen vooral in trek zijn bij defensieve beleggers, die vanwege de lage rente uit obligaties zijn gestapt en op zoek zijn gegaan naar alternatieve beleggingen om rendement te maken. “De keuze viel toen op minder risicovolle aandelen, zoals low volatility-aandelen. Maar als de rente omhoog gaat, is de kans groot dat deze beleggers weer terugkeren naar obligaties.”

Een andere strategie om je portefeuille tegen een neergang te beschermen is kiezen voor kwaliteitsaandelen. Dat zijn aandelen van bedrijven met een hoge winstmarge, een stabiele omzet- en winstontwikkeling, sterke buffers en lage schulden. “Als het economisch tij tegenzit, zijn zij nog steeds winstgevend, omdat ze tegen een stootje kunnen. Ook tegen een rentestijging zijn ze goed bestand, omdat ze geen schulden hebben”, aldus Schilder.

Er is soms enige overlap met low volatility-aandelen, erkent hij. Zo valt een bedrijf als Johnson & Johnson hier ook onder. Maar u moet bijvoorbeeld ook denken aan bedrijven als Apple en Microsoft, de Zwitserse farmaceut Roche of de Amerikaanse oliegigant Exxon Mobil.

De meest eenvoudige manier om te beleggen in low volatility- of kwaliteitsaandelen is door te kiezen voor indextrackers, zoals iShares Edge MSCI World Minimum Volatility en iShares Edge MSCI World Quality Factor. Maar je kunt natuurlijk ook zelf aandelen selecteren, al mis je dan wel de spreiding die een beleggingsfonds kenmerkt.

Lees ook: Een ETF-portefeuille opstellen? Check deze beleggingsregels

Ik Zal Je De Waarheid Vertellen Over Slaapkamer Ideeen Taupe In De Volgende 8 Seconden | Slaapkamer Ideeen Taupe – slaapkamer ideeen taupe
| Pleasant for you to the website, in this moment I’ll explain to you about keyword. And now, this is actually the 1st impression:

Gallery of wohnideen woonkamer witte - Kleuren Slaapkamer Ideeen ..
Gallery of wohnideen woonkamer witte – Kleuren Slaapkamer Ideeen .. | slaapkamer ideeen taupe

Elimineer Je Angsten En Twijfels Over Smalle Keuken Inrichten | Smalle Keuken Inrichten

Dat ene donkere hoekje dat maar niet gezellig te krijgen is. Die eeuwige rommel waar niet tegenop op te ruimen valt. En de gordijnen die er al vijftien jaar hangen zijn ook niet meer helemaal naar je smaak. In je huis is altijd wel wat te doen. Maar soms is het best moeilijk om te zien wat er dan precies moet gebeuren. Gelukkig: een frisse blik biedt uitkomst!

Kleine keukens: Foto
Kleine keukens: Foto’s & Inspiratie voorbeelden – smalle keuken inrichten | smalle keuken inrichten

Natasja, Gregor en Tamarah reageerden op een oproep van Weekend Magazine en Trendhopper: welk lastig woonprobleem – of nou ja, laten we het een uitdaging noemen – krijg jij maar niet opgelost? Maarten Voets is brandmanager bij Trendhopper en adviseur bij Eigen Huis & Tuin en voorziet hen van advies.

Case 1: Natanja woont in een pijpenla die ze maar lastig indelen vindt

Zeven jaar geleden kochten Natanja en haar man dit huis. Een echte opknapper, vertelt ze: “Het was een klushuis, alles was bruin en overal zaten schrootjes. De verbouwing is prima gelukt. Maar ja, ik was toen zwanger van de oudste. En nu, twee drukke banen en twee kinderen later, is de inrichting er een beetje bij ingeschoten. We hebben weinig tijd om het echt goed aan te pakken en dan blijft het al snel hangen bij een kastje verschuiven of zoiets.”

Gelukkig ziet Maarten allerlei mogelijkheden: “De oplossing voor Natanja is volkomen duidelijk. In haar woning ontbreekt kleur en contrast. Door alle social media, woonbladen en natuurlijk de TV programma’s is het erg populair om een huis heel wit te maken. Het probleem is dat veel van die beelden geschoten zijn in enorme huizen met hoge ramen, fraaie kozijnen en karakteristieke kenmerken.

Maar verreweg de meeste Nederlanders wonen in een strak huis met normale plafonds en normale kozijnen. Als je hier alles wit gaat maken, wordt het al snel saai. Zeker als er geen ‘spannende’ elementen zijn als een authentieke, ruwe vloer of een klassieke radiator. Gelukkig kan Natanja deze spanning in andere elementen aanbrengen.

Optie 1: de muren
Natanja geeft zelf al aan dat er een ‘uitstulping’ op de muur zit. Op de manier zoals ze het brengt klinkt het negatief, maar het kan juist een oplossing zijn.

5 Tips voor het inrichten van een rechte keuken - Makeover
5 Tips voor het inrichten van een rechte keuken – Makeover | smalle keuken inrichten

Deze uitstulping onderbreekt de lange muur, dus die moet je eigenlijk benutten. Je kunt de lange muur heel makkelijk een kleurtje geven, je kunt zelfs de woonkamer en eetkamer een andere kleur geven (wel bijpassend natuurlijk). Om de kamer niet te donker te maken zou ik wel kiezen voor een lichtere kleur, wellicht in (mint)groenig. De uitstulping moet uiteraard wit blijven om de onderbreking duidelijk te accentueren. Wil je echt een stapje verder gaan, kun je ook voor een behang kiezen, bij Eigen Huis en Tuin kiezen we daar vaak voor omdat het een enorme sfeermaker is.

En nog even over die witte uitstulping: ik zou persoonlijk kiezen voor RAL 9016, dat is echt stralend wit, in plaats van het ‘doorrookte’ RAL 9010 of RAL 9001 die ouderwetse binnenschilders nog weleens aanraden. 

Optie 2: accessoires
Wil je niet schilderen of behangen dan kun je gebruik maken van contrasterende accessoires. De lampen en lijsten zijn nu wit… Net zo wit als de muur! Daarnaast zijn ze eigenlijk te klein. Tegenwoordig zijn er heel veel mogelijkheden met mooie prints gedrukt op glas, dibond, RVS of aluminium. Deze kunstwerken bepalen sfeer in huis, dus zorg voor kleur en een groot formaat. 100 x 100 cm klinkt groot maar valt op zo’n muur best wel mee. Persoonlijk zou ik zelfs een set van 2 grote panelen naast elkaar hangen.

Een fout die veel gemaakt wordt is dat er dan een life-size afbeelding van de familie of kinderen wordt opgehangen. Dat is leuk op een slaapkamer, maar niet in de woonkamer.

Koop mooie, bijpassende lampenkappen en de set is compleet. Bij Trendhopper worden de lampenkappen op maat gemaakt uit ruim 40 afmetingen en 50 kleuren. Keuze genoeg dus.

Optie 3: planten
Groen in huis is helemaal hot. Of je nu kiest voor echt, of kunstplanten: leef je uit! In dit geval zou ik kiezen voor een paar mooie grote planten zoals een Fatsia (vingerplant), Alocasia of Monstera. Wat ook heel erg leuk is om een groepje hangplanten lang de muur te hangen en voor een gedurfd effect kun je ook een horizontale tuin in je huis creëren. En wie echt geen groene vingers heeft, kan bij Trendhopper terecht voor een uitgebreid aanbod in kunstplanten.

smalle keuken inrichten Archives - Design Keukens - smalle keuken inrichten
smalle keuken inrichten Archives – Design Keukens – smalle keuken inrichten | smalle keuken inrichten

Extra tips voor Natanja:

-Haal de planken weg, die hebben een opbergfunctie voor artikelen die je eigenlijk niet in het zicht wil hebben.
-Een commode van een kinderkamer is eigenlijk een gek element in je huiskamer, dit kun je beter vervangen voor een hip kastje / dressoir.
-Die kist is een fantastisch element echt laten staan!
-Probeer geen meubels tegen elkaar te zetten zoals het bureautje tegen de commode, dat zorgt voor een propperig gevoel.”

Natanja moet wel lachen om sommige tips, vooral omdat ze ze zo herkenbaar vindt. “Maarten benoemt allerlei zaken die ik zelf eigenlijk ook al dacht. Zoals van die kleine lampjes en die planken waar zich eigenlijk alleen maar troep op verzamelt. Dat heeft niet zoveel meer met interieur en inrichting te maken. Maar andere tips zijn een echte eyeopener: van die witte ruimtes bijvoorbeeld, dat dat in de bladen en op televisie toch anders is dan in je eigen huis. Ik lees al mijn hele leven woonbladen, maar zo had ik het nog niet bekeken. Mijn man en ik hebben bedacht dat we nu echt werk gaan maken van een kleurtje op de muur. En ook qua accessoires gaan we groter denken. Nu iemand met verstand van zaken bevestigt wat we toch al dachten, durven we het ook echt aan!”

Case 2: Tamarah noemt haar eigen huis ‘koud’, ze zou graag meer sfeer willen

Een loft in een oude fabriek, en die dan helemaal zelf kunnen indelen. Die droom kwam uit voor Tamarah en haar vriend. De woning werd casco opgeleverd en de afgelopen tijd heeft in het teken gestaan van de verbouwing. “En het interieur is dus echt een samenraapsel van twee huishoudens.” Het verbouwen is bijna klaar, “de hele zolder moet nog, en voor de rest plinten, een paar deuren, dat werk.” Daarna gaan ze werk maken van de inrichting. 

Maarten helpt graag – hij vindt het huis van Tamarah er geweldig uitzien: “Ik vind het huis van Tamarah zo op de foto’s zeker niet koud. Veel mensen dromen van een dergelijk locatie. Maar er zijn wel oplossingen om warmte te creëren in huis, sommige haalbaarder dan andere:

Gallery of kleine smalle keuken inrichten - Kleine Ruimte Inrichten ..
Gallery of kleine smalle keuken inrichten – Kleine Ruimte Inrichten .. | smalle keuken inrichten

-De ramen in de woonkamer zijn relatief klein, Tamarah kan meer licht creëren door het balkenplafond wit te schilderen. Ik weet niet of dit is toegestaan, wellicht is het een monument en mag het niet. Maar het geeft een gaaf effect! Let wel op:  eenmaal geschilderd krijg je het hout bijna niet meer terug.

-Een peertje als lamp is helemaal hot, maar sfeervol is het niet. Door hier een lamp met kap te plaatsen kan ze het licht beter controleren en wordt het veel sfeervoller.

-De gordijnen zijn eigenlijk te kort. Maar natuurlijk houdt het ook de warmte tegen als je ze voor de radiator hangt. Tamarah kan ervoor kiezen om bijvoorbeeld rolgordijnen, vouwgordijnen of plisségordijnen voor het raam te hangen. Afhankelijk van de inkijk kan ze die verduisterend maken. Daarnaast adviseer ik om dan ook nog lange overgordijnen of in-between gordijnen op te hangen. Doordat je al iets voor je raam hebt kun je deze open laten en verlies je geen warmte van de radiator.

-Mix en match is het moeilijkste in een interieur. Het lijkt heel makkelijk, want dat mixen gaat wel, maar de match vinden is vaak moeilijk. De keuken van Tamarah werkt dat echt heel mooi, maar in de zithoek gaat het mis. De keuze om twee keer een pallet als meubelstuk te gebruiken, is te veel. Datzelfde geldt voor het ‘pimpen’ van een oud meubelstuk: dit kun je beter beperkt houden tot één keer.

-Mocht er ooit een nieuwe bank komen, dan adviseer ik om een gewone 2 of 3-zits te pakken met een losse hocker. Qua model mag hij hoger op de poten staan om wat meer lucht te creëren. Aan het interieur te zien woont hier een kleurrijk persoon, laat dat dan ook zien in de stofkeuze van de bank!

-Als Tamarah de bank vervangt, kan ze meteen de fauteuil en salontafel meenemen. Ik heb sterk het vermoeden dat deze uit een vorige huis zijn meegenomen en nu voor de mismatch zorgen. Een lekker grote, stoere salontafel komt hier helemaal tot zijn recht, net als een comfortabele fauteuil waar je lekker in kunt wegkruipen voor de TV of met een goed boek.

Smalle Keuken Inrichten. Inrichten Van Een Smalle Keuken ..
Smalle Keuken Inrichten. Inrichten Van Een Smalle Keuken .. | smalle keuken inrichten

-En als je dan toch bezig bent, kijk dan ook eens naar een lang, laag TV dressoir (en een compact geluidssysteem).

-Een vloerkleed doet ook wonderen om een huis optisch warmer te laten worden.

Voor de rest: wat een fantastisch huis! Aan de keuken vooral niks meer doen!”

“Oh die gordijnen,” zegt Tamarah als we haar bellen voor een reactie, “daar heb ik zo lang over lopen dubben! Ik had dus beter eerder advies kunnen inwinnen.” Maar aan de tips van Maarten heeft ze wel degelijk wat. “Zoals die bank op hogere poten en in een kleurtje, dat ga ik ter harte nemen. Net als het lage, lange tv-meubel, met dat idee was ik zelf ook al aan het spelen. De tip over de pallets vond ik grappig: als je zelf in zo’n ruimte woont, zie je dat zelf gewoon niet meer. Maar hij heeft gelijk. Dat lampje laat ik even zo, dat heb ik pas net opgehangen. En een kleed is misschien niet zo handig met onze twee katten, daar denk ik nog even over na.” 

Case 3: Gregor heeft last van te veel troep / te weinig opbergruimte

Gregor is heel blij met zijn huis en woont er met veel plezier, samen met zijn vrouw, hun kinderen en de hond. Maar ja, een beetje rommelig wordt het al gauw. “Heb je voor je gevoel net nog opgeruimd, ligt het binnen de kortste keren weer overal vol. We hebben bijvoorbeeld een piano in de woonkamer staan. Soms ligt de hele klep vol met spullen waarvan ik niet eens meer weet waarom we ze moeten bewaren. Of waar we ze anders moeten laten. Maar ik kan m’n tijd echt wel leuker besteden dan aan de hele tijd opruimen.”

Dit appartement bewijst dat een smalle keuken geen belemmering hoeft ..
Dit appartement bewijst dat een smalle keuken geen belemmering hoeft .. | smalle keuken inrichten

Gelukkig weet Maarten raad, zodra hij het filmpje van Gregor heeft gezien. “Het probleem ligt hier duidelijk bij de kasten. In de eerste plaats staan er veel verschillende kasten – allemaal een andere kleur, materiaal, formaat en stijl. En ze staan ook nog dicht op elkaar gepakt, in sommige gevallen haaks. De grote donkere kast is wel erg dominant aanwezig en de vakkenkast doet eigenlijk de fraaie en-suitedeuren teniet.

Een aantal kasten heeft vakken, geen deuren. Die zijn natuurlijk eigenlijk bedoeld om dingen in tentoon te stellen, niet om rommel in op te bergen. Dat kan je het beste gewoon achter gesloten deuren doen. Natuurlijk moet er in een huis geleefd worden en zijn sommige zaken onvermijdelijk. Ik zal ook de laatste zijn die zegt dat de bench voor de hond of de poppenkast eruit moet. Maar interieurtechnisch gezien veroorzaken die toch wel een groot probleem in de beperkte ruimte die er is.

Zo blijft er van een zo te zien heel mooie kamer maar weinig over.

Er moet dus meer eenheid komen en meer opbergruimte. Zoals we zien op het filmpje werkt een grote, massieve wandkast niet zo goed. Wat beter zou staan, zeker in zo’n huis met een hoog plafond, zijn 2 of 3 hoge, smalle kasten met steeds een beetje ruimte ertussen. Gregor kan dan afwisselen met kasten met deuren en kasten met vakken, zo lang je die laatste echt alleen maar gebruikt voor je mooie spullen. Als hij dan ook nog voor kasten op pootjes kiest, houdt hij het luchtig en heeft hij toch voldoende opbergruimte.   

Mocht dat nog niet voldoende zijn, kan hij ook nog voor meerdere brede kasten op pootjes kiezen. Maar let wel op: hoe meer opbergruimte je hebt, hoe meer je gaat bewaren. Af en toe iets weggooien kan voor je interieur geen kwaad.”

Daar kan Gregor wel wat mee! “Dit klinkt heel logisch. Het is echt zo dat ik zelf door de bomen het bos niet meer zie, dus van die hoge, smalle kasten ga ik werk maken. Dat lijkt me een prima oplossing en ik denk dat het veel rust geeft als ik dit aanpak.”

Elimineer Je Angsten En Twijfels Over Smalle Keuken Inrichten | Smalle Keuken Inrichten – smalle keuken inrichten
| Pleasant in order to our website, in this time I am going to show you regarding keyword. And after this, this is actually the primary photograph:

Smalle Keukens. Trendy X Kleine Keuken Inrichten Tips ..
Smalle Keukens. Trendy X Kleine Keuken Inrichten Tips .. | smalle keuken inrichten

Top Vijf Fantastische Ervaringen Van De Kleur Ideeen Slaapkamer Van Dit Jaar | Kleur Ideeen Slaapkamer

Iedere avond na de afwas trilt de telefoon van Lou Corsius. Samen met zijn vrouw Iselle ruimt hij snel op. Ze zetten de televisie op stil en ze dimmen de lampen. ’s Zomers klimt Lou op het aanrecht en schuift een rolgordijn en een verduisteringsgordijn voor het raam van de woonkeuken waar de zon zo gezellig naar binnen schijnt. Als Lou appt dat het veilig is, duurt het nog een tijdje voordat de deur naar de gang openzwaait en een veel te magere jonge vrouw haar ogen met haar hand beschermend tegen het schemerlicht binnen wankelt. Een joggingbroek floddert om haar benen en op haar smalle hoofd draagt ze een grote gehoorbeschermer die je normaal alleen ziet bij grondpersoneel op een vliegveld.

Slaapkamer Kleuren Kiezen Interieur Ideeen Picture | Car ..
Slaapkamer Kleuren Kiezen Interieur Ideeen Picture | Car .. | kleur ideeen slaapkamer

De 27-jarige Céline Corsius lijdt sinds de zomer na haar tiende verjaardag aan ME, myalgische encefalomyelitis. Letterlijk: spierpijn met ontsteking van ruggenmerg en hersenen. Volgens de internationale wetenschappelijke consensus een ernstige chronische ziekte van verschillende systemen in het lichaam waar volgens een voorzichtige schatting 10.000 mensen in Nederland aan lijden. De ziekte begint meestal met een betrekkelijk onschuldige infectie. Maar dan gaat de koorts niet over. De geringste inspanning zorgt voor uitputting, hoofdpijn, spierpijn, misselijkheid, koorts en vaak ook maag-darmproblemen.

Céline wordt door bloeddrukproblemen duizelig en kan niet goed rechtop staan en maar kort rechtop zitten. Ze heeft ook geheugenproblemen en gaat cognitief achteruit. Licht, geluid, bezoek, of gewoon iets ondernemen maken alles erger en doen patiënten soms verlamd op de grond belanden. Als ze niet, zoals Céline, worden geholpen, worstelen ze uren om een bank, bed of kussen te bereiken. Huiveringwekkend symptoom: slaap brengt geen verlichting.

De spierpijn en neurologische ontstekingen die ME beschrijven zijn al jaren in onbruik als diagnostische kenmerken, al worden er wel witte vlekjes gevonden op de hersenscans van sommige patiënten. Vorig jaar werd in Amerika de term Systemic Exertion Intolerance Disease (seid) gelanceerd, die verwijst naar het erger worden van klachten die patiënten ervaren als ze zich inspannen, maar de term is niet breed overgenomen. De oorzaak van de ziekte is raadselachtig, maar de hoofdverdachte is ons eigen immuunsysteem dat zich na een infectie richt op gezonde cellen.

Het kan ook dat specifieke bacteriën of virussen blijvende schade veroorzaken aan de mitochondriën, de orgaantjes waar suiker en vet worden omgezet in energie voor menselijke cellen. Dat kan verklaren dat patiënten na inspanning doodziek worden. In Japan en in Nederland kijkt men naar ontstekingscellen in het brein, de microglia, die de laatste tijd ook geassocieerd worden met allerlei neurologische aandoeningen en zelfs psychische ziekten. Een populaire hypothese is dat die ontstekingen in de hersenen zorgen voor een ongezonde versterking van het gevoel van pijn en vermoeidheid.

Wie het weet mag het zeggen, want hoewel er allerlei veranderingen bij patiënten worden gemeten, leveren die geen duidelijk ziektebeeld bij onderzoek op groepsniveau. ME is daardoor moeilijk te onderscheiden van ernstige vermoeidheid door andere, moeilijk te verklaren oorzaken zoals ziekte of stress. Toch kan ME ernstig genoeg zijn om euthanasie te legitimeren, vond althans de regionale toetsingscommissie bij een patiënt in 2015. Vorig jaar werd in het Verenigd Koninkrijk ME voor het eerst als doodsoorzaak van een jonge vrouw erkend. Enkel het verteren van sondevoeding was kennelijk genoeg om de dood door uitputting te veroorzaken.

Maar de Nederlandse dokters slikken het niet. Vrijwel de hele Nederlandse medische en psychologische gemeenschap beschouwt ME vanwege de medische onverklaardheid als een aandoening van de geest. Deze opvatting wordt gestut door academische psychologen die eind vorige eeuw een model in elkaar hebben getimmerd dat leert dat álle onverklaarbare vermoeidheidsklachten en dus ook ME in stand worden gehouden door negatieve gedachten van de patiënt en zijn omgeving. Ze spreken liever over het chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs), waarvan ME dus een categorie zou zijn. Van deze groep patiënten zouden er 30.000 in Nederland zijn. Als de patiënt met hulp van een therapeut geactiveerd wordt, zou volledige genezing mogelijk zijn.

Het model gaat door voor evidence-based op grond van miljoenen euro’s kostende studies met objectief gezien ‘matige’ bewijskracht. Er is zelfs een medische richtlijn gebaseerd op dit zogenaamde biopsychosociale verklaringsmodel, waarbij cognitieve gedragstherapie als de enige aangewezen behandeling wordt genoemd. En die therapie moet bij voorkeur worden gevolgd in de instelling van de opstellers van de richtlijn.

Veel ME-patiënten zeggen alleen maar last te hebben van de psychologische hulp. Verzekeraars vergoeden symptoombehandeling soms niet, arbeidsongeschiktheid wordt niet verleend en zelfs thuiszorg wordt geweigerd omdat doodzieke patiënten ‘geactiveerd’ moeten worden. Patiënten met ME die weten dat bij iedere inspanning hun klachten erger worden en om die reden geen therapie willen, hebben dat volgens veel artsen aan zichzelf te wijten. De toon van veel psychologen is onverzoenlijk. Een van de uitvinders van de cognitieve gedragstherapie bij ME, professor emeritus Gijs Bleijenberg, formuleert het zo: ‘Deze mensen willen geen behandeling. Ik denk uit angst om te verliezen wat ze nu hebben. Een stabiele situatie. Je bent o zo bang om dat te verliezen.’

Slaapkamer kleuren ideeën | Interieur inrichting - kleur ideeen slaapkamer
Slaapkamer kleuren ideeën | Interieur inrichting – kleur ideeen slaapkamer | kleur ideeen slaapkamer

Lou Corsius is opgeleid als gezondheidswetenschapper en werkt in de zorg. Hij heeft vertrouwen in de geneeskunde. Maar hij gelooft niet dat Céline ziek en invalide blijft door negatieve gedachten. En hij verwerpt verontwaardigd de ‘ziektewinst’ waar psychologen als Bleijenberg over spreken als ‘gekmakend’. Hij denkt dat de abominabele toestand van zijn dochter verergert door een onjuiste psychologische behandeling, die gebaseerd is op een verkeerde hypothese over de oorzaak van haar ziekte. Hij vecht voor de erkenning van de kwaal van zijn dochter en voor zinnig onderzoek naar een behandeling die wel werkt.

Volgens Corsius is de behandelpraktijk en het onderzoek dat eraan ten grondslag ligt een veel groter schandaal dan wat hij ‘dat akkefietje met Diederik Stapel’ noemt; ‘dat ging over leerprestaties. Dit gaat over de gezondheid van mensen.’ Samen met hooggeschoolde ME-patiënten én wetenschappers bekritiseert Corsius het werk van de psychologen. Hij staat niet alleen. Ook de verenigingen van ME-patiënten roeren zich. Van de driehonderd patiënten die in een recente enquête van de ME/CVS-vereniging in de afgelopen tien jaar met cognitieve gedragstherapie zijn behandeld, zegt meer dan de helft minder te zijn gaan doen na de therapie. Maar de psychologen noemen de kritiek op hun werk een ‘hetze’. De patiënten hebben het medisch-wetenschappelijke establishment tegen.

Op vakantiefoto’s zien we Céline als een jonger maar nog stevig meisje in het gele gras op een luchtbed. Ze heeft haar onderarm voor haar gezicht en haar voeten in een teiltje water. Boven haar is een laken gespannen tegen de zon. Zeventien jaar later vertellen Corsius, manager van een zorginstelling, stevige Brabander, bruine broek, ruitjesoverhemd, en zijn vrouw Iselle, logopedist, gebloemd bloesje, kort haar, met het fotoboek op tafel over de zeventien jaar durende aftakeling van hun dochter. Zij ligt boven op haar kamer in de eengezinswoning, in het donker op een speciaal matras tegen doorliggen. Ze kan geen bezoek ontvangen.

Eerst dachten ze aan pfeiffer of misschien de gevolgen van een tekenbeet. Ze probeerden Céline mee te laten doen met de activiteiten van de rest van het gezin: vakanties, zwemmen, wandelen. Op latere foto’s zit ze in een rolstoel voor een Italiaans kerkje. Jarenlang werd Céline op alle denkbare manieren onderzocht, zonder dat er een duidelijke oorzaak voor haar ziekte werd gevonden. In 2005 kwam ze terecht bij hoogleraar Elise van de Putte, hoofd ambulante geneeskunde van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht. Haar diagnose: wat het ook geweest was dat het meisje onder de leden had, nu was dat voorbij en revalidatietherapie was de aangewezen behandeling.

Céline ging intern bij een revalidatiecentrum in Tilburg. Vader Lou Corsius was het er volledig mee eens. ‘Ik werkte zelf in een revalidatiecentrum; ik wist dat dit een geschikte methode was en dat dit in de meeste gevallen wel tot een goede verbetering zou leiden. Ze kreeg fysiotherapie, ergotherapie, gesprekken met de psycholoog. Regelmatig gaf ze aan dat het allemaal te zwaar voor haar was, maar als ze dat zei kreeg ze ook vaak te horen dat ze door moest gaan.’ Iselle herinnert zich het zwemmen. ‘Dan moest ze een bepaalde tijd in het water blijven. Als ze zei: “Ik kan niet meer, ik ben moe”, dan zeiden ze: “Nee je mag er niet uit, want de afspraak was dat het zo en zo lang zou duren.” Dat werd door de therapeuten wel gelabeld als onderhandelen. Je moest zeggen wanneer het je te veel werd, maar als je dat dan deed, dan zeiden ze dat je aan het onderhandelen was.’ Lou: ‘Toch hielden we vertrouwen. Ze zeiden dat vermoeidheid z’n signaalfunctie voor haar verloren had. Dus je kunt je vermoeid voelen, maar daar moet je anders over denken.’ Iselle: ‘Wij hebben haar in feite overgeleverd aan de beulen. Als ze thuiskwam, werd ze steeds somberder en verdrietiger. Nu zegt ze dat ze zich enorm in de steek gelaten heeft gevoeld.’

Al na een paar maanden kreeg Céline keelontsteking en mocht ze thuis herstellen. Toen ze twee weken later terugkwam, waren de therapeuten nog vol goede moed en Céline en haar ouders ook. Maar de revalidatiearts trok de stekker eruit. Hij zei volgens Iselle: ‘Dit is een uit de hand gelopen pubertijd. U kunt net zo goed naar de slager gaan met dit probleem. Je moet gewoon herstellen, je kunt gewoon naar school gaan.’ Lou, schamper: ‘Je moet weer zelf actief worden, doe maar even.’

Céline verliet depressief en met een eetstoornis het revalidatiecentrum. Nadat ze daarvoor behandeld was, haalde ze het atheneumdiploma door vooral thuis te studeren en ze ging naar het conservatorium in Utrecht. Desondanks kregen Lou en Iselle het verwijt van nabije familie dat ze de klachten van hun dochter in stand hielden door zo bezorgd te zijn. In het model van de psychologen heet dat ‘catastroferen’. De patiënten en hun verzorgers krijgen feitelijk de schuld van de aanhoudende klachten. Ook huisartsen verwijten ouders die denken dat een psychologische behandeling niet geschikt is voor hun kind regelmatig dat ze de klachten in stand houden. Voor Céline bleken ook de inspanningen van een aangepast studieprogramma te zwaar en haar toestand ging achteruit. Lou en Iselle brachten haar naar huis. Céline ligt daar al meer dan zes jaar voornamelijk in bed.

De psychologie heeft de behandeling van ME volledig naar zich toe getrokken. Dat is opmerkelijk, want tot aan het begin van de jaren negentig was het onderzoek naar de onverklaarbare chronische vermoeidheidsziekte vooral in handen van virologen, microbiologen en internisten en stond het los van onverklaarbare pijn of vermoeidheid na ziekte. ME leek sterk op een infectieziekte, omdat de ziekte vooral opviel door griepachtige epidemische uitbraken. ME werd voor een variant van polio gehouden toen in 1934 in een ziekenhuis in Los Angeles tientallen mensen hevige uitputtingsklachten kregen. Later werden uitbraken beschreven in Zwitserland, Denemarken, IJsland en Engeland, waar patiënten een variant van het epstein-barrvirus (ebv), een herpesvirus, in hun lichaam bleken te hebben.

Kleur Slaapkamer Wit ~ Beste Inspiratie voor Huis Ontwerp - kleur ideeen slaapkamer
Kleur Slaapkamer Wit ~ Beste Inspiratie voor Huis Ontwerp – kleur ideeen slaapkamer | kleur ideeen slaapkamer

In 1980 was er een grote uitbraak met honderden gevallen bij Lake Tahoe in Californië. Een getroffen patiënt beschrijft de klachten: ‘Kelen zagen eruit alsof mensen met accuzuur gegorgeld hadden. We konden nauwelijks staan zonder te leunen en als we naar een deur liepen, botsten we de helft van de tijd tegen de muur. Mensen leden aan ondervoeding met een volle koelkast: ze konden niet lang genoeg staan of zich niet genoeg concentreren om het eten klaar te maken. Atleten die eerst de marathon liepen konden opeens de trap naar hun slaapkamer niet meer op, mensen die toch naar hun werk gingen moesten ’s avonds per ambulance worden teruggebracht, een wiskundeleraar kon niet meer optellen, een lerares Engels geen zin meer formuleren.’

Een vooraanstaande hiv-onderzoeker, Robert Gallo, toonde aan dat de patiënten rond Lake Tahoe genetische afwijkingen lieten zien die worden geassocieerd met immunodeficiëntie. En ze hadden met MS geassocieerde zenuwschade. Én hij vond een variant van het eppstein-barrvirus.

Maar het lukte internisten wereldwijd en ook in Nederland niet om de bevindingen te repliceren bij voldoende patiënten die vermoedelijk ME hebben. In deze periode sloeg een Amerikaanse verzekeringsarts alarm. De ernstige uitputtingsziekte was onverklaarbaar en dreigde een modeziekte te worden. In de pers ging het over ‘yuppie flu’, die te wijten zou zijn aan overwerktheid en stress. Unum, een levensverzekeringsbedrijf, zou miljoenen kunnen verliezen door claims die verband hielden met wat de arts het chronisch vermoeidheidssyndroom (cvs) noemde. De arts stuurde in zijn rapport onomwonden aan op psychologische revalidatie van patiënten die zich met de ziekte meldden.

Het navolgende onderzoek in de Verenigde Staten richtte zich steeds minder op de specifieke groep patiënten met de in de epidemieën beschreven symptomen, maar op een veel grotere groep die zich meldde met chronische vermoeidheid. En zo werden ME en cvsaan elkaar gekoppeld en werd het psychologische paradigma leidend. In Nederland beschreef Renate Dorrestein in 1994 haar ME in Heden ik als ‘iedere dag de ergste kater in de geschiedenis van de mensheid’. Op haar initiatief kwam er een ME-fonds met de bedoeling de oorzaak van de geheimzinnige ziekte te achterhalen. Els Borst, minister van vws, beloofde in 2002 het fonds met drie miljoen euro aan te vullen, maar kon die belofte door bezuinigingen op haar departement niet waarmaken. Doekje voor het bloeden: er kwam een studie van de Gezondheidsraad. Maar net als in Amerika werd de onderzoeksopdracht verbreed. Het onderzoek naar een geheimzinnige ziekte met mogelijk een infectie als oorzaak veranderde in een brede studie naar iedereen die om onduidelijke redenen en langer dan een half jaar ernstig vermoeid was.

In 2005 kwam ook het rapport van de Gezondheidsraad af. Het is dertien jaar later nog steeds een baanbrekend werkstuk. De lezer wordt niet vermoeid met ingewikkelde verslagen over biologische oorzaken. In plaats daarvan presenteren de auteurs niet zonder trots een eigen model van ‘het chronische vermoeidheidssyndroom’, dat rust op niets anders dan het wankele kenmerk van onverklaarbaarheid. Dat gaat zo: omdat er bij een zeer heterogene groep patiënten, van chronisch zieken tot burn-out-patiënten, geen eenduidige oorzaak voor het aanhouden van de klachten gevonden is, bestáát die oorzaak ook niet. Het enige dat patiënten volgens het rapport ziek houdt, zijn de gedachten en overtuigingen van de patiënten zelf, omdat ze te veel of te weinig doen en omdat ze het idee koesteren dat ze ziek zijn – eventueel versterkt door bezorgdheid van hun omgeving. En de enige therapie die hoop geeft op herstel is die van het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid. Toevallig zitten twee auteurs van het rapport in het bestuur van dit instituut.

In het recente boek The Secret Life of Science kraakt vooraanstaand wetenschapper Jeremy Baumberg de huidige wetenschappelijke praktijk van ‘kudde-onderzoek’, waarbij ‘trendy ideeën grote kans hebben om gefinancierd te worden, ook al zijn ze slechter. Als moeilijke onderzoeksvoorstellen meerdere wetenschappelijke disciplines bestrijken, hebben ze het extra zwaar, omdat ze aankomen bij beoordelaars die maar op één discipline competent zijn. Zij zullen proberen te verhinderen dat geld hun eigen vakgebied verlaat.’

In het geval van het chronisch vermoeidheidssyndroom/ME waren de psychologen dominant. Als er al onderzoek naar biologische mechanismen werd gedaan, was dat in dienst van de psychologische definitie. Iedereen die onverklaarbaar, langer dan een half jaar moe was, mocht meedoen. Er werden allerlei aanwijzingen gevonden dat er bij een deel van de patiënten biologisch iets mis is, maar de onderzochte groepen waren door deze aanpak waarschijnlijk te heterogeen om op groepsniveau duidelijke patronen te vinden.

Zelden ging een wetenschappelijk advies er bij de politiek zo lekker in als dat van de Gezondheidsraad in 2005. Onder het motto: ‘Rust roest, net als bij rugklachten’, deelde minister Hoogervorst van vws twee miljoen uit voor nader onderzoek dat niet mocht gaan over de oorzaken van chronische vermoeidheid of het uitpluizen van mogelijk verschillende patiëntengroepen, maar uitsluitend over de therapie. In de beoordelingscommissie van subsidieverstrekker ZonMw, die de twee miljoen uitdeelde, zaten twee begunstigde psychologen, van wie er één ook had meegeschreven aan het advies van de Gezondheidsraad.

Luxe slaapkamer met stijlvol bed - kleur ideeen slaapkamer
Luxe slaapkamer met stijlvol bed – kleur ideeen slaapkamer | kleur ideeen slaapkamer

Hoogleraar psychologie Gijs Bleijenberg streek 788.000 euro op voor studies door zijn Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid. En Elise van de Putte was begunstigde voor studies naar internettherapie bij kinderen voor 240.000 euro. Ze zouden volgens de notulen wel de kamer hebben verlaten toen hun voorstel aan de orde kwam. Maar ze bleven betrokken bij de beoordeling van andere voorstellen en hun plaats in de commissie werd niet ingenomen door andere, meer onafhankelijke deskundigen.

In de koffiehoek van het Wilhelmina Kinderziekenhuis in Utrecht staat een wensput. Het is een als waterput vermomd interactief beeldscherm waar bezoekende kinderen virtueel een muntje in het water kunnen gooien. Daarna kunnen ze een elektronisch briefje met beterschapswensen schrijven. Cognitieve gedragstherapie, hier de standaardbehandeling bij langdurige onverklaarde vermoeidheid, werkt ongeveer net zoals de wensput. Kinderen die een ernstige ziekte achter de rug hebben of nog behandeld worden, leren van de therapeut dat ze zichzelf kunnen genezen door zich doelen te stellen en de vermoeidheid zo veel mogelijk te vergeten.

Uit efficiency-overwegingen is het grootste deel van de therapie online. Bij die internetbehandeling lezen kinderen: ‘De oorzaak van de chronische vermoeidheid is bij jou onbekend. Verder zoeken naar een oorzaak (…) heeft geen zin. De ervaring leert dat er geen behandelbare lichamelijke oorzaak gevonden wordt na al het onderzoek dat al gedaan is. Tijdens deze internetbehandeling ga jij je richten op factoren die wel te beïnvloeden zijn, namelijk wat je doet en denkt in relatie tot deze moeheid.’ ‘ME en chronische vermoeidheid zijn hetzelfde.’

Op de vierde verdieping van het wkz, waar bronzen koppen van professoren de afdeling heelkunde bewaken, legt Elise van de Putte uit dat met de cognitieve gedragstherapie via internet betere resultaten worden geboekt dan met andere behandelingen, zoals die in een revalidatiecentrum die Céline onderging. In een studie uit het potje van Hoogervorst, waarin de internetbehandeling is vergeleken met vele andere behandelingen, lijken de patiënten die de internettherapie doen sneller te herstellen. Ruim zestig procent van de 68 patiënten die naar het wkz toe konden reizen om aan het onderzoek mee te doen en daarna thuis achter de computer verder te gaan, wordt na een half jaar als ‘hersteld’ beschouwd.

Maar bij het onderzoek zijn veel kanttekeningen te maken. De onderzoekers schreven pas op wat ze precies onder ‘hersteld’ verstonden, nadat ze alle gegevens hadden verzameld. En de ‘herstelde’ patiënten zijn wel minder fit dan je op basis van vergelijkbare studies van gezonde jongeren mag verwachten. Het hele onderzoek is vooral gebaseerd op vragenlijsten waarin patiënten zelf hun gevoel van fitheid of vermoeidheid scoren, waarbij de onderzoekers geen woorden vuil maken aan hun eigen, sterke voorkeur voor de internetbehandeling die ze bij de proefpersonen niet onder stoelen of banken gestopt zullen hebben.

De aan de proefpersonen meegegeven bewegingsmeters, waarvan de gegevens zouden kunnen uitwijzen of een patiënt meer is gaan bewegen, zijn niet in het verslag van de studie gebruikt. Volgens de onderzoekers omdat ‘meer of minder bewegen geen indicator van vermoeidheid is’. Het enige objectieve criterium is schoolverzuim en ook dat blijft aan het einde van de studie bij de herstelde patiënten rond de tien procent. Als de onderzoekers de proefpersonen na twaalf maanden nog eens bekijken is het effect van de behandeling niet meer aan de cijfers te zien. Van de Putte en de onderzoekers blijven desondanks ferm achter hun studie staan. Ze zien de resultaten dagelijks in het ziekenhuis bevestigd. Ze vinden het ‘grenzen aan het onethische’ om deze kritiek publiekelijk te bespreken, ‘patiënten worden gedemotiveerd en zo een werkzame behandeling onthouden’, aldus Van de Putte.

Ook The Lancet, vooraanstaand medisch-wetenschappelijk tijdschrift dat deze en meer omstreden studies naar cognitieve gedragstherapie publiceerde, ziet geen problemen met de methodes van de psychologen. De tot dusver grootste studie naar het effect van cognitieve gedragstherapie in Engeland, met een succespercentage van meer dan zestig, is zeer omstreden. Bij deze studie werd onthuld dat de onderzoekers hun criteria voor herstel niet alleen post hoc hadden bepaald, ze hadden ze zelfs achteraf veranderd. Als de oorspronkelijke herstelcriteria zouden zijn gehanteerd was minder dan een kwart van de patiënten hersteld

In de woonkeuken van de familie Corsius bedenkt Lou opeens dat hij is vergeten de videocamera aan te zetten die het interview registreert. Voor Céline betekent een korte ontmoeting met een bezoeker een terugval van enkele dagen: hoge koorts, keelpijn, hoofdpijn en misère. Maar ze wil later kunnen bekijken wat haar ouders gezegd hebben. De fotoboeken op tafel zijn vervangen door wetenschappelijke tijdschriften. Corsius heeft zich met eigen artikelen in het academische debat gemengd. Daarin schrijft hij dat patiënten zoals Céline gewoon niet in staat zijn om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek en dus ontbreken in de uitkomsten, hij signaleert dat de onderzoekers vaak geen woord vuil maken aan proefpersonen die afvallen zonder de therapie te voltooien en hij wijst op grote inconsistenties in wat de onderzoekers ‘genezing’ of ‘herstel’ noemen. En dan zegt hij nog niets over de algemene beperkingen van psychologisch onderzoek, dat nooit, zoals geneesmiddelenonderzoek, dubbelblind kan zijn en waarbij het goed waarderen van placebo-effecten vrijwel onmogelijk is.

Met welke kleuren kan jij het beste je slaapkamer inrichten? - kleur ideeen slaapkamer
Met welke kleuren kan jij het beste je slaapkamer inrichten? – kleur ideeen slaapkamer | kleur ideeen slaapkamer

Corsius noemt het ‘zeer kwalijk’ dat de methodologische beperkingen van onderzoeken niet expliciet worden vermeld. ‘Als ze een behandelwijze toepassen, dan was mijn simpele veronderstelling altijd: dat is wetenschappelijk onderzocht, dat deugt, dat is goed bekeken – evidence-based, waar de mond vol van is tegenwoordig. Je leest de samenvatting en dan geloof je het. Als je dan als behandelaar in volle overtuiging deze behandeling gaat geven en je maakt je cliënten slechter, is dat buitengewoon ernstig. En dan kun je dat de behandelaar eigenlijk niet kwalijk nemen, want die heeft zich gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en die zou moeten mogen aannemen dat het in orde is. Alleen het is niet in orde en dat is het probleem.’

De psychologen die het onderzoek naar gedragstherapie uitvoeren hebben zich in de afgelopen jaren met hand en tand verzet tegen de inbreng van patiënten in het debat. In 2008 bliezen ze een kwart miljoen kostende poging op om een geneeskundige richtlijn te formuleren door ostentatief uit de richtlijncommissie te stappen. Ze laakten daarbij de inbreng van patiënten en ze eisten dat het bewijs voor hun interventies als beter dan ‘slecht tot matig’ werd gekwalificeerd, zoals de strenge regels van richtlijnen nu eenmaal voorschrijven. Zorgbestuurder Hans Simons bemiddelde en legde de patiënten vakkundig het zwijgen op.

In 2010 ging een nieuwe commissie, met slechts één patiëntenvertegenwoordiger, aan de slag, waarbij werd afgesproken dat er minstens twee leden nodig waren om een veto over een aanbeveling uit te spreken. In 2013 verscheen een nieuwe richtlijn met daarin de aanbeveling cognitieve gedragstherapie toe te passen bij álle patiënten. Bij iedere aanbeveling staat onder aan de pagina in kleine lettertjes een uitgebreide disclaimer waarin staat dat de patiënten het er niet mee eens zijn. Maar daar wordt door gebruikers van de richtlijn – verzekeringsartsen, huisartsen, zorgbeoordelaars van gemeenten – nauwelijks aandacht aan besteed.

Het Nijmeegs Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid werd bij een verhuizing naar het amchet Nederlands Kenniscentrum Chronische Vermoeidheid (nkcv) en is nu de belangrijkste verwijsplek voor huisartsen. Geschat wordt dat de behandeling bij het nkcv zo’n 10.000 euro per patiënt kost. De ME-patiënten die geen vertrouwen hebben in cognitieve gedragstherapie of er te ziek voor zijn, zijn overgeleverd aan een handvol artsen dat bereid is de lichamelijke symptomen met medicamenten te bestrijden en die er vaak niet in slagen hun interventies met onderzoek te staven. Patiënten worden op grond van de richtlijn vaak niet arbeidsongeschikt verklaard en sommige gemeenten weigeren thuiszorg met verwijzing naar de richtlijn. Hierdoor zijn veel patiënten afhankelijk van zorg door vrienden en familie, wat hen dan weer op het verwijt komt te staan dat ze de ziekte in stand houden.

De scènes over Céline Corsius in dit stuk zijn ontleend aan beelden die haar ouders met een kleine camera van haar maakten. Patiënten zoals Céline doen niet mee aan wetenschappelijk onderzoek, of ze haken af omdat de geringste inspanning ze te ziek maakt.

Verder zijn ouders en behandelaars uitvoerig geïnterviewd en is geput uit een special van de Journal of Health Psychology en andere wetenschappelijke publicaties die gewijd zijn aan de kritiek op het onderzoek naar de gangbare behandeling. Tot op heden heeft de minister niet gereageerd op de oproep van de Gezondheidsraad om meer geld vrij te maken voor onderzoek naar ME/CVS.

In september 1950 kruisen twee mijnenvegers van de US Navy een week lang voor de kust van San Francisco tussen Sausalito en Oakland. De schepen simuleren een biologische aanval door gevriesdroogde culturen van de bacterie Serratia marcescens in de lucht te verspreiden. S. marcescens is op dat moment een bekende tracer voor biologisch defensie-onderzoek, omdat de kolonies een rode kleur hebben en gemakkelijk te vinden zijn als ze zich verspreiden. In 1906 liet M.H. Gordon al zien dat bacteriën zich door het gehele Britse Lagerhuis konden verspreiden, simpelweg doordat hij na het gorgelen met een S. marcescens-oplossing een uurtje Shakespeare’s sonnetten had voorgedragen vanaf de stoel van de voorzitter.

De bacterie werd tot in de jaren zeventig voor onschadelijk gehouden en veelvuldig in microbiologisch onderzoek gebruikt. Militaire artsen voegden het bijvoorbeeld toe aan afwaswater om de hygiëne van het samen afwassen van persoonlijk servies te bestuderen. Tegenwoordig weten we dat S. marcescens moeilijk te behandelen urine- en luchtweginfecties kan veroorzaken en wordt er geen onderzoek meer mee gedaan. Maar misschien is de bacterie ook betrokken bij ME.

Slaapkamer kleuren kiezen | Inspiratie en ideeën | Verf en kleuren ..
Slaapkamer kleuren kiezen | Inspiratie en ideeën | Verf en kleuren .. | kleur ideeen slaapkamer

Voor de microbioloog Rogier Louwen, wiens echtgenote getroffen is door de ziekte, is het één van de kandidaat-microben, gezien het soort schade dat hij aan de cellen toebrengt. Historische ME-uitbraken komen volgens hem verrassend vaak voor in de omgeving van legerplaatsen en van drie uitbraken waren militairen slachtoffer. Een militair complot zou wat hem betreft niet minder bizar zijn dan het uitsluiten van een oorzaak vanwege de afwezigheid van bewijs, zoals iedereen nu doet.

Rogier en zijn vrouw Mariska hebben cognitieve gedragstherapie niet eens overwogen, vanwege de evidente lichamelijke symptomen. Al was er, zoals bij alle patiënten, veel ongeloof wat betreft de oprechtheid van Mariska’s klachten. Mariska wordt behandeld met een middel dat de energieopname van de cellen bevordert en ze zegt dat ze minder last heeft van de symptomen. Maar de ambities van Rogier gaan verder. Hij wil eindelijk een test maken om ME aan te tonen als aparte ziekte.

In een klein kantoortje op de vierde verdieping van het Groothandelsgebouw in Rotterdam vergadert hij met Menno Kok, ook microbioloog en consultant van de Europese Commissie. Ze bespreken de commerciële kansen van een test, die het verschil tussen ME-patiënten en patiënten met het chronisch vermoeidheidssyndroom moet aantonen. Als je patiënten twee dagen achter elkaar dezelfde inspanningstest laat ondergaan, zouden de ME-patiënten vanwege hun intolerantie voor inspanning op de tweede dag veel slechter moeten presteren. De eerste investeerders hebben zich al gemeld en als verzekeraars de ‘trimfiets’-diagnose willen betalen, kan die dienen als financiering voor de ontwikkeling van een test met biologische markers. Op basis van recent internationaal onderzoek zijn die mogelijkheden er volgens Louwen.

Maar een test is commercieel alleen haalbaar als deze nagenoeg honderd procent specifiek is voor ME. De lat ligt dus vele malen hoger dan welke psychologische interventie ook. En dan moeten er nog investeerders bereid zijn om zich te wagen in dit mijnenveld van hele en halve wetenschappelijke claims.

De kans daarop is dit voorjaar sterk vergroot doordat de Gezondheidsraad een nieuw rapport over ME/CVS publiceerde dat het advies van 2005 herroept. Het waren niet medici, geen wetenschappers, maar patiënten die hun zaak op de agenda van de Tweede Kamer kregen en dit onderzoek forceerden. De raad roept de minister op meer onderzoek te financieren naar de biologische oorzaken van de ziekte en vier commissieleden spreken zich in het rapport expliciet uit tégen cognitieve gedragstherapie, die ze een ‘niet adequate behandeling’ noemen. Een psycholoog, de directeur van het nkcv, stapte boos uit de commissie vanwege de verfoeide invloed van ‘patiëntenbelangen’.

Maar zelfs de grote voorstanders van gedragstherapie, onder wie hoogleraar Van de Putte, zeggen nu in een reactie op het rapport dat er ‘weinig onderzoek is gedaan naar gedragstherapie bij huis- en bed-gebonden patiënten’.

Dat is iets wat patiënten zoals Céline en haar ouders al meer dan tien jaar betogen. Ze krijgen de laatste tijd iets meer waardering van hun omgeving. Lou: ‘Een duidelijke diagnostische test zou stap één voor ons zijn. Maar er is alleen nog maar hoop. Céline is nog jong en gaat op dit moment niet hard achteruit. Het voordeel van ME is dat je er niet snel aan doodgaat. Al is dat misschien ook een nadeel.’

Dit artikel is mede tot stand gekomen met steun van Fonds 1877

Slaapkamer kleuren: Inspiratie & Tips voor kleurencombinaties - kleur ideeen slaapkamer
Slaapkamer kleuren: Inspiratie & Tips voor kleurencombinaties – kleur ideeen slaapkamer | kleur ideeen slaapkamer

Top Vijf Fantastische Ervaringen Van De Kleur Ideeen Slaapkamer Van Dit Jaar | Kleur Ideeen Slaapkamer – kleur ideeen slaapkamer
| Encouraged for you to our weblog, with this time I’ll teach you about keyword. And today, this is actually the very first picture:

Slaapkamer ideeen meiden | Slaapkamer Meubels Kopen - An ..
Slaapkamer ideeen meiden | Slaapkamer Meubels Kopen – An .. | kleur ideeen slaapkamer